[pošta]             Projekt Jupiter firmy Intergraph

    Poprvé se o projektu Jupiter veřejně hovořilo v r. 1994. Výsledkem projektu bude řada nových technických aplikací. Technologie Jupiteru je objektovou technologií používající standardy COM a OLE Windows firmy Microsoft. COM představuje pokročilý objektový model vytvořený ve Windows a OLE - je integrační technologií Windows. Jednou z prvních aplikací projektu Jupiter je Imagineer Technical (podrobnosti - časopis 10/96, s. 24).

Z časopisu Zeměměřič č. 10/96