[pošta]             XVIII. kongres ISPRS

    proběhl ve vídeňském Austria Center Vienna (9.-19.7.1996) (ISPRS = Mezinárodní společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum).
Slavnostní zahájení se uskutečnilo v Ceremoniálním sále zimního sídla Habsburků - Hofburgu. Projevy představitelů ISPRS a hostů se střídaly s hudebními vystoupeními komorního orchestru Johanna Strausse a baletu Vídeňské státní opery. V následujících dnech probíhaly paralelně přednášky a postery ve čtyřech sálech kongresové budovy. V odpoledních hodinách se konalo zasedání General Assambly, kde bylo rozhodnuto o pořadatelích dalšího kongresu, zasedání technických komisí, proběhly volby nových funkcionářů koncilu společnosti.
Kongresu se oficiálně zúčastnilo 2.528 účastníků, z toho asi 40 z ČR. Kongres doplňovala výstava. Vedle renomovaných zahraničních firem se jí zúčastnili i 4 zástupci z ČR. Pro výstavu bylo charakteristické:

Během kongresu bylo uděleno také několik cen. Mezi 30 držiteli Doležalovy ceny, určené pro účastníky z rozvojových a reformních zemí za rozvoj fotogrammetrie, byl i Karel Sukup (Geodis Brno). XIX. kongres ISPRS bude 16.-22.7.2000 v Amsterodamu (Nizozemsko).

Z časopisu Zeměměřič č. 10/96