[pošta]             NOVÉ MAPY A ATLASY

    Železniční mapa ČR, 1:500 000, ČD, 1995
    Zobrazuje všechny železniční tratě v ČR, které člení na jedno-, dvou- a více kolejné, úzkorozchodné a elektrifikované. Linku každé tratě lemují značky železničních stanic nebo zastávek společně s číslem tratě. Brno, Děčín, Ostravsko, Praha a Ústí nad Labem jsou zobrazeny podrobnějším výřezem. Na zadní straně je Železniční mapa Evropy 1:5 000 000. V doprovodné brožuře je rejstřík všech stanic a zastávek (podrobněji - časopis 10/96, s. 13).

Mapa České republiky, 1:500 000, ČÚZK, 3. vyd., 1996
    Mapa zobrazuje asi 60 % silnic, všechny železnice a 30 % sídel. Sídla jsou členěna do 10 kategorií. Hlavní silnice a dálnice zvýrazňuje žlutá výplň. Mapa obsahuje též popisy geomorfologických celků a vrcholů, vodní síť a plochy, lesy a hranice okresů a krajů.

Z časopisu Zeměměřič č. 10/96