[pošta]             Říjen '96

[Rezort]
ČÚZK připravuje nový informační systém KN
ČÚZK vyhlásil na podzim 1996 dvoustupňovou obchodní veřejnou soutěž, cílem které je najít systémového integrátora Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN).
Rozestavěný KÚ v Pardubicích
Začátkem r. 1997 bude v Pardubicích (na Čechově nábřeží vedle nového sídla pardubické firmy GEOVAP) otevřena nová budova KÚ.
Pozemky pro novou budovu ČÚZK

[Katastr nemovitostí]
Zavedení BPEJ do KN
Do r. 1998 má rezort ČÚZK přiřadit kódy bonitovaných půdně-ekologických jednotek (BPEJ) ke všem parcelám a uložit je do KN.
Katastrální vyhláška má přílohy

[Víme - víte]
Z DOMOVA
IFABO '96 s novými kopírkami
Mezinárodního veletrhu kancelářské a komunikační techniky (Praha, 3.-7.9.1996) se zúčastnily se 132 firmy. Zaujala nás malá a lehká kopírka RICOH 2012, za kterou zaplatíte méně než 20 tisíc Kč (bez DPH) - podrobněji časopis 10/96, s. 10.
Fórum o informační společnosti
Na 2. fóru EU a zemí střední a východní Evropy o informační společnosti (Praha, září 1996) proběhla telekonference českých, rumunských a německých studentů s komisařem EU - M. Bangemannem. (podrobněji - časopis 10/96, s. 10).
Malý zájem o MSV '96
Na MSV '96 (16.- 21. 9. 1996) byl jediný stánek, na němž vystavovaly zeměměřické firmy - SOKKIA a GEUS. V pavilonu C si odbyla českou premiéru totální stanice SET5F s interní pamětí na 3.000 bodů (podrobněji - časopis 10/96, s. 10).
Cenová mapa Prahy
Praha získá během r. 1997 cenovou mapu.
ZE ZAHRANIČÍ
XVIII. kongres ISPRS
Kongresu ISPRS, který proběhl v červenci 1996 ve Vídni, se zúčastnilo 2.528 účastníků, z toho asi 40 z ČR.
Setkání prodejců Nikon
Koncem června 1996 se 3 pracovníci Geodezie Brno zúčastnili setkání evropských distributorů firmy Nikon v městečku Heemskerk u Amsterodamu. Hlavním bodem programu bylo představení nové řady totálních stanic DTM-400.

[Kartografie]
Mapkupectví vedle Magistrátu
V Žatecké ulici 2 (Praha 1) bylo koncem září 1996 v budově IMIP otevřeno mapkupectví. Prostory bývalé telefonní ústředny jsou vybaveny regály naplněnými mapami až po strop.
NOVÉ MAPY A ATLASY
    Železniční mapa ČR, 1:500 000, ČD, 1995
    Mapa České republiky, 1:500 000, ČÚZK, 3. vyd., 1996

[GIS]
Setkání uživatelů MicroStation
Konferenční sál pražského hotelu Inter.Continental přivítal přes 450 účastníků 1. konference Sdružení uživatelů MicroStation v ČR a SR (10.9.1996).
Projekt Jupiter firmy Intergraph
Poprvé se o projektu Jupiter veřejně hovořilo v r. 1994. Výsledkem projektu bude řada nových technických aplikací.
Digitální mapa Prahy
Téměř polovina Jednotné digitální mapy Prahy je hotová (srpen 1996). Mapa je součástí Souboru digitálních map hlavního města a měla by být dokončena do r. 1999. Digitální mapa je v měřítku 1:5.000.

[Skolstvi]
Každý třetí
I letos byl ze strany mladých lidí značný zájem o studium oboru zeměměřičtví.

    [Server]