[pošta]             Katastrální vyhláška má přílohu

    Vyhláška ČÚZK č. 190/1996 Sb., která provádí zákony č. 265/1992 (o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem)a č. 344/1992 Sb. (o katastru nemovitostí ČR - katastrální zákon) ve znění pozdějších novel obsahuje přílohu. Připravujeme rubriku LEGISLATIVA, kde bude uvedeno úplné aktuální znění nejen této vyhlášky, ale postupně všech zeměměřických a katastrálních legislativních norem.

Z časopisu Zeměměřič č. 10/96