[pošta]             Setkání uživatelů MicroStation

    PRAHA (10.9.1996) Konferenční sál pražského hotelu Inter.Continental přivítal přes 450 účastníků 1. konference Sdružení uživatelů MicroStation v ČR a SR. Podobná sdružení působí v celém světě pod zkratkou TMC (The MicroStation Community). TMC je nezávislé nevýdělečné sdružení právnických a fyzických osob, uživatelů MicroStation (podrobnosti - časopis 10/96, s. 24).

Z časopisu Zeměměřič č. 10/96