[pošta]
ESRI USER konference

San Diego, USA: 19. ESRI USER konference je největší setkání uživatelů GIS na světě. Letos se ji zúčastnilo více než 9000 uživatelů z 86 zemí celého světa a na vlastní organizaci se podílelo přes 800 zaměstnanců firmy ESRI. Na konferenci bylo předneseno více než 700 odborných referátů, vedoucí pracovníci a vývojáři firmy ESRI uspořádali celou řadu pracovních seminářů (workshopů), proběhla řada regionálních a speciálních pracovních jednání.

Letošní hlavní slogan zněl: Sdílíme geografické vědomosti (Sharing Geographic Knowledge).

Firma ESRI na konferenci oslavila 30. výročí svého založení. Byla zde představena nová generace GIS software (ArcInfo 8, ArcSDE 8, ArcIMS, ...) a navržena nová pracovní pozice – GIO (Geographic Information Officer).

Neztratila se zde ani naše firma T-MAPY, spíše naopak se světu maximálně připomněla. Na stánku mateřské firmy byla poprvé předvedena anglická verze oblíbeného produktu T-MapViewer včetně základních modulů Lokalizace, Dotazy a Manažer témat. Kartografická produkce firmy sklidila výrazný úspěch v soutěži posterů, kde v celosvětové konkurenci více jak 1000 exponátů obsadila v kategorii "Nejlepší kartografická prezentace" nečekané, ale to o cennější 2. místo!!! Produkce firmy byla oceněna a prezentována v dalším, tentokrát už 14. vydání ESRI Map Book, ve které jsou prezentovány úspěšné GIS projekty z celého světa. Autorem projektu je Ing. Kamenický a jeho název je "Analýza rizikovosti vlivů havárie produktovodu na životní prostředí".

Další informace naleznete na www.arcdata.cz

(tm)


Z časopisu Zeměměřič č. 10/99

[GIS] [Server]