[pošta]
Hurikán Floyd kontra GeoMedia Web Map

Evakuace v oblasti Jižní Karoliny v USA zasažené hurikánem Floyd byla řešena pomocí GeoMedia Web Map. Tento hurikán je nejobávanějším pro atlantské pobřeží (oblast Severní a Jižní Karoliny) a právě 16. 9. 1999 se očekavá jeho silný nápor.

Toto řešení je zajímavé především tím, že s využitím GeoMedia Web Map v rámci intranetu poskytuje okamžitě informace o dopravní a meteorologické situaci, vyznačuje optimální únikové trasy z oblasti, ve které je hurikán předpovězen s aktuálním vyhodnocením dopravní situace – průjezdnost komunikace (intenzita, obsazenost), momentální výluky a objížďky a zároveň využívá v reálném čase aktualizovaná data z meteorologické družice. Z těchto informací se aktuálně informuje veřejnost.

obrazovka GeoMedia Web Map
Pracovní okno Evacuation Information System South Carolina DOT založené na GeoMedia Web Map s družicovým snímkem ohrožené oblasti hurikánem Floyd.


Graf celkové intenzity vozidel opouštějící okres Charleston v intervalu 5 hodin od 10:00 do 15:00 (15.9.1999)


Celkové 24 hodinové intenzity vozidel v průběhu dvou posledních dní (15. a 16.9.1999) před útokem hurikánem Floyd v okresu Charleston


Pro srovnání celkové 24 hodinové intenzity vozidel v průběhu čtyř poslendích dnů (12. až 15.9.1999) v okresu Orangeburg

Více na www.intergraph.cz

Zdroj: tisková informace, 16.9.1999 (zs)

30.9.1999


Z časopisu Zeměměřič č. 10/99

[Geodezie] [GIS] [Internet] [Server]