[pošta]
Komora v Prčicích

Jetřichovice, 20. – 21. 9. 1999: Uprostřed Přírody v hotelu s překrásným výhledem na Prčicko se konala valná hromada KGK a školení související s certifikací systémů řízení jakosti podle ČSN EN ISO.

S programem VH jste se měli možnost seznámit předem na našem WEBu Zeměměřiče a prostřednictvím infokanálu Z++.

Pro 34 účastníků a řadu čestných hostů byla jistě zajímavá informace ing. Hrdličky o průzkumu ČÚZK mezi KÚ o možnostech prací soukromé sféry a státní správy na tvorbě DKM. Možná ukázkovou odpovědí KÚ se stal poměr prací 42% (soukr.) ku 58% (státní úředníci). Původní představa ČÚZK v materiálu pro poslaneckou sněmovnu nebyla přesně vyčíslena, ale jistě nebyla tak vysoká. Návrh KGK byl naopak 71% : 29%. "Nutno si uvědomit, že pokud dnešní doba vyžaduje snižování počtu pracovníků, neměl by být postihován pouze soukromý sektor, jehož pracovníci přispívají do příjmové části státního rozpočtu, narozdíl od úředníků, kteří naopak čerpají z výdajové části rozpočtu" zaznělo na VH.

Možnost soukromých firem být u rozdělování 350 miliónů ze státního rozpočtu skýtá snad zákon 95/99 Sb. o prodeji státní zemědělské půdy. Příspěvek ing. Kříže o aktivitách KGK se týkal nejenom snahy KGK o získání alespoň elementárního objemu na přerozdělování peněz státního rozpočtu v našem oboru, ale dotkl se i lobování a jednání s poslanci i senátory PČR.

Jako trefné poznatky považovali účastníci VH úryvky ze článku A. Holmana v časopisu Ekonom. V roce 1997 v Národním poradci vyšel článek M. Koudelky (dnes poslanec ČSSD) o komorách. Právě tento poslanec je tvůrcem znění návrhu zákona o KGK, který bude podán jako poslanecká iniciativa.

Na VH zazněla i kratičká informace o možnostech znalcovství v oblasti odhadu nemovitostí. Druhý listopadový týden je vyhlášen Týdnem evropské jakosti. Již několik geodetických firem získalo certifikát jakosti podle ČSN EN ISO. Další firmy tímto procesem právě procházejí. Otázka kvality bude v budoucnu stěžejní pro přežití firmy. Proto jsme operativně do katalogu firem na WWW zařadili rubriku kvalita ISO s možností vyhledávání i podle tohoto kritéria.

Informace o KGK na Slovensku byla takticky zařazena před vystoupení místopředsedy ČÚZK. Ing. Večeře informoval např. o přípravách novelizace zeměměřického zákona, o vzniku materiálu k prodeji státní zemědělské půdy, o ISKN (nyní pilotní ověřování na několika KÚ) a o pošramocených vztazích s KGK. Zájem KGK je tyto vztahy zlepšit a zintenzivnit... zaznělo na VH.
A to je dobře.

(rp)

datum: 30.9.1999


Z časopisu Zeměměřič č. 10/99

[Rezort ČÚKZ] [Geodezie] [KGK] [Server]