[Home Page]    Novinky zeměměřické knihovny


    Novinky zeměměřické knihovny č. 3 a 4/2000 obsahují:

PRAŽÁK, J.: Informace o zavádění systému řízení kvality v evropských zeměměřických službách;
    Hlavní důvody pro zavedení systému řízení kvality ve státních mapovacích službách;

DASSONVILLE, L.:Systém řízení kvality a dokumentace pro geografické informace;
    Management kvality, kvalita dat a uživatelé, metadata pro geografické informace;

HAUSSTEINER, K.:Rozvoj a zavádění systémů řízení kvality v BEV;
    Kvalita práce - stálý úkol;

SCHMIDTBAUER, A.:O pozemkové knize ve svobodném státě Sasko;

SIMMONS, G.:Nejrozsáhlejší projekt leteckého měřického snímkování v UK: 80 000 překreslených (orto)snímků pro profesionální a domácí potřebu;

MCKAY, R.: Snímání zemského povrchu s vysokým rozlišením: Jak extrahovat, analyzovat a zobrazovat bohatství informací;

GEHRELS, B.: Kombinování map na webu: OpenGIS testovací prostředí webového mapování vysvětleno.

NZK v papírové podobě lze objednat na adrese:

VÚGTK - ODIS,
250 66 Zdiby 98.

NZK v elektronické podobě naleznete na www.vugtk.cz/nzk


Z časopisu Zeměměřič č. 11/2000
[Server] [Různé] [Pošta]