[Home Page]

Intergraph GeoForum cs 2001

BRNO (19. - 20. 9. 2001): Společnost Integraph ČR již podruhé pořádala dvoudenní konferenci GeoForum cs, která se tentokrát konala v hotelu Santon u brněnské přehrady. Cílem firemní konference byla výměna informací o stávajících řešeních a strategii v oblasti státní správy, dopravy, inženýrských sítí, komunikace a fotogrammetrie. Zájemci i uživatelé technologií Intergraphu měli příležitost setkat se s uživateli realizovaných projektů a získat informace a podělit se o své zkušenosti z praktického nasazení technologií Intergraphu.

V úvodu přednesl generální ředitel firmy Intergraph ČR Josef Havaš prezentaci o vývoji firmy. Během prezentace uvedl sedm základních transformačních směrů, kterými se ubírá svět geografických informačních systémů. Intergraph ve světě změnil s příchodem nového managementu i finanční strukturu, ve které je každá z pěti divizí samostatná a hospodaří za sebe.

Ve stručnosti sedm transformačních směrů, kterými se svět GIS ubírá:

  1. Samostatné GIS systémy Ř komponentní GIS technologie
  2. Centralizované systémy Ř Distribuované systémy
  3. GIS data Ř Prostorově využitelná data
  4. GIS/mapové systémy Ř databázové systémy: všechna geodata jsou uložena v podnikové databázi
  5. migrace a převody dat Ř integrace dat v reálném čase
  6. osamocené automatizované systémy Ř celopodnikové systémy
  7. nástroje GIS Ř specifická geoprostorová řešení

V rámci konference byly oceněny významné projekty založené na technologiích Intergraphu. Jako nejlepší datový sklad byl ohodnocen sklad Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem. Za nejlepší využití fotogrammetrické technologie společnosti Intergraph získal cenu Geodis Brno. Pražská energetika, a. s. převzala cenu za nejlepší provozní nasazení systému FRAMME.

Po vyhlášení cen byla další prezentace věnována vývoji produktu GeoMedia, o kterém informoval přítomné Karel Nekuža. V této souvislosti je nutné zmínit orientaci GeoMedia na Internet a mobilní telekomunikační technologie.

Lena Halounová z Katedry mapování a kartografie Stavební fakulty ČVUT představila The Power to Learn, což je výukový program GIS v podání Intergraphu. Principy geografických informačních systémů jsou studentům vysvětlovány na moderních technologiích. Důležitou součást tvoří data, bez nichž ztrácí jakákoliv výuka GISů praktický význam. (V této souvislosti bych rád zároveň apeloval na všechny firmy, které mají k dispozici nějaká data, vhodná pro GIS, aby se o jejich vzorky podělily pro účely výuky. Věřte, že je nikdo zneužívat nebude.)

Vzhledem k tomu, že klíčových témat v rámci konference bylo víc, došlo již v odpoledne prvního dne k rozdělení programu do dvou sekcí. V sekci Mapování & GIS byly zmíněny podrobnosti kolem oceněného datového skladu ÚHÚL, Vratislav Plischke ze Zeměměřického úřadu informoval o současném stavu a vývoji ZABAGEDu. Došlo i na Jednotnou dopravní vektorovou mapu (JDVM) a v závěru odpoledního bloku byly prezentovány projekty z oblasti údržby velkých areálů (pasporty staveb a vybavení) a teplárenství. Zajímavou přednášku měla rovněž firma GCWare, orientující se na mobilní technologie.

V druhé odpolední sekci Inženýrské sítě & Komunikace byla velká pozornost věnována GRM (Geospatial Resource Management). Jiří Vodsloň představil několik referenčních projektů z této oblasti.

Dopoledne druhého dne bylo věnováno komerčním partnerům Intergraphu - ti představili především své hardwarové vybavení (IBM, HP, DELL). Poté se program rozdělil do čtyř sálů, ve kterých byla představena řešení na základě technologií Intergraph. Pro zájemce byl otevřen workshop, kde specialisté z Intergraphu předváděli programátorské tipy a zpracování pracovních toků v rámci projektu, migraci dat MGE na GeoMedia, využití DGN v GeoMedia a tisk v GeoMedia.

Během konference byl vedle odborných debat čas i na zábavu. V závěru prvního dne se konal večírek v kovbojském duchu, kde si odvážlivci mohli zkusit zajezdit na divokém býkovi, rýžovat zlato nebo zastřílet z luku. Pro ostatní bylo k dispozici upečené prase a vegetariáni si mohli pochutnat na pivu. K tanci a poslechu hrála country kapela.

Co říci závěrem? Jen to, že Intergraph dokazuje, že má o své klienty zájem, chce s nimi komunikovat a to navíc v prostředí, které je pro delší diskusi vhodné (kterým není v žádném případě Invex). Konference byla vydařená a podle slov ředitele českého Intergraphu se bude konat i příští rok, ale opět na jiném místě než letos a vloni.

(jv)

vyvěšeno: 7.listopad 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 11/2001
[Server] [Víme - víte] [Pošta]