[Home Page]

Seminář Katastr nemovitostí

Přednášející: Doc. JUDr. Josef Fiala, CSc. a Ing. Květa Olivová

29. 11. 2001 - Velký sál FORUM - Masarykovo nám. 12, TŘEBÍČ l od 9:00 do 14:00 hod.

Vložné 590 Kč (bez DPH) zahrnuje náklady pořadatele a občerstvení.

Pořadatel: Spolek zeměměřičů Brno


Info: Ing. J. Kolman,
tel.: 0618/846 817, 0737-812 166

vyvěšeno: 7.listopad 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 11/2001
[Server] [Víme - víte] [Katastr nemovitostí] [Pošta]