[Home Page]

NOVELA VYHLÁŚKY ČÚZK č. 31/1995

Nová vyhláška ČÚZK vychází 10.10.2001 v částce č. 137 Sbírky zákonů, jako vyhláška č. 365/2001 Sb. !!! Kromě níže uvedených "klikacich" odkazu v předchozím příspěvku je na internetu vyhláška č 365/2001 Sb. dočasně (na 4 týdny) zveřejněna i na URL: http://www.sbirka.cz/NOVE/01-365.htm
   Dne 24.9.2001 předseda ČÚZK podepsal vyhlášku č. 365/2001 Sb., kterou se dosti rozsáhlé novelizuje stávající vyhláška CUZK č. 31/1995 Sb.
  
   Novela nabývá účinnosti od 1.11.2001. Zvědaví mohou podepsanou novelu t.j. vyhlášku č.365/2001 Sb. spatřit na URL: http://www.vugtk.cz/~nedvidek/predpisy/1oz/oz000043.htm
  
   Samotná vyhlášku č. 31/1995 Sb. v HTML je k dispozici:
   1) V dosavadním platném znění (platném od 29.9.1995 do 31.10.2001) na URL: http://www.vugtk.cz/~nedvidek/predpisy/1oz/oz000007.htm
   2) V diferenčním novém úplném znění (s barevné zvýrazněnými změnami z novely) na URL: http://www.vugtk.cz/~nedvidek/predpisy/1oz/oz000044.htm
   3) V novém úplném znění, jak bude platit od 1.11.2001 na URL: http://www.vugtk.cz/~nedvidek/predpisy/1oz/oz000045.htm
  
   Všechny texty berte jen jako orientační a samozřejmě BEZ ZARUKY !!! - na jejich kontrolu nebyl totiž čas. Při redakční úpravě ve Sbírce zákonů také ještě může dojít k drobným změnám textu . Kdo tedy chce mít záruku, nechť si samozřejmě pořídí Sbírku zákonů, až v ní novela vyjde.
  
   Když už jsem texty do html pracně převedl pro potřeby inspektorů ZKI, tak mohou být k eventuálnímu užitku samozřejmě i jiným.

Lumir Nedvidek, v konferenci KATASTR, katastr@fsv.cvut.cz

vyvěšeno: 9.říjen 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 11/2001
[Server] [Geodezie] [katastr nemovitosti] [rezort ČÚZK] [Pošta]