[Home Page]

PŘEDPLATNÉ - 2002

Informace pro předplatitele

Rok s rokem se nachýlil a my abychom opět začínali s vybíráním předplatného na příští rok. Na žádost některých předplatitelů proto již nyní přikládáme do časopisu zálohovou fakturu. Pro jednoduchost najdete na poslední straně přebalu vzor jejího vyplnění - týká se zejména těch, kteří odebírají časopisů více a chtějí je platit všechny jednou fakturou. Jakmile nám bude vaše platba připsána na účet, zašleme vám daňový doklad do účetnictví. Jako den splatnosti je na faktuře uvedeno datum 31. 1. 2002 - takže pokud někdo potřebuje uhradit předplatné až začátkem příštího roku, neměl by s tím mít problém. Cena předplatného zůstává na 378 Kč (360 Kč + 5% DPH).

Jak jsme vám slíbili na titulní straně přebalu, otiskujeme zde vzor pro vyplnění zálohové faktury, kterou jste nalezli vloženou v tomto čísle časopisu. Zálohové faktury jednotlivých předplatitelů se odlišují variabilním symbolem (odpovídá vašemu předplatitelskému číslu, pod kterým vás vedeme v naší databázi a obvykle se objevuje na štítku s adresou) a samozřejmě vaší adresou. Předplatitelé, kteří odebírají více výtisků, najdou počet svých výtisků lehce vepsaný obyčejnou tužkou do příslušného políčka. Pokud se rozhodnou tento počet neměnit, stačí doplnit příslušné částky (k tomu lze využít přehlednou tabulku uvedenou na této straně zcela dole) a fakturu dát k proplacení. Jakmile nám bude vaše platba připsána na účet, zašleme vám daňový doklad do účetnictví. Pokud se však rozhodnete odebírat více či méně výtisků, než tomu bylo v roce letošním, potřebujeme se navíc od vás dozvědět, na které adresy už časopis posílat nemáme, nebo naopak, jaké nové adresy si máme přidat do databáze.

Předplatné lze samozřejmě uhradit mnoha způsoby - v hotovosti (složením přímo v redakci), složenkou typu C (žlutá) nebo bankovním příkazem pro převod z účtu na účet. V každém případě vás úpěnlivě žádáme o přesné uvádění vašeho předplatitelského čísla ve variabilním symbolu - bez tohoto symbolu nejsme schopni poznat, od koho platba přišla!

(red)

vyvěšeno: 30.říjen 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 11/2001
[Server] [Různé] [Pošta]