[Home Page]

Seminář Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ

pořádaný k 85. narozeninám nestora české fotogrammetrie a DPZ Ing. Ondřeje Jeřábka, CSc.

11. 12. 2001 - Fakulta stavební ČVUT - Thákurova 7, PRAHA 6 l od 10:00 hodin

Účastnický poplatek 200 Kč (bude placen při registraci na místě).

Pořadatel: Katedra mapování a kartografie Fsv ČVUT a Společnost pro fotogrammetrii a DPZ

Organizátoři: Dr. Ing. Karel PAVELKA a Ing. Lena HALOUNOVÁ

Přednesené příspěvky (termín odevzdání 30. 11. 2001) budou ve sborníku na CD ROM.

Info: Ing. L. Halounová
halounov@fsv.cvut.cz
http://gama.fsv.cvut.cz/~pytel/seminar_ftg

vyvěšeno: 7.listopad 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 11/2001
[Server] [DPZ] [Fotogrammetrie] [Víme - víte] [Pošta]