[Home Page]

Občanské sdružení Viva Geodesia

Viva Geodesia je občanské sdružení (OS VG) registrované 12.2.2001 u MV ČR (IČO 26519950), které má podporovat vzdělanost, kulturu a sport.

Zakládající dokumenty naleznete na www.geos.cz. Mimo organizace letošního ročníku rallye, pořádalo OS VG zájezd na německé Intergeo, angažuje se v podpoře divadelního souboru a také třeba iniciovalo jednání o vydání nové poštovní známky s tématikou zeměměřictví. O tom, že v OS VG nejsou žádní suchaři, svědčí např. i reklamní banner sdružení na Webu Zeměměřiče, který zaznamenal velký zájem zvědavců. Čestným členem sdružení je např. bývalý předseda ČÚZK, ing. J. Šíma. Obyčejným členem jsem třeba já -

R. Petr

Další články na téma Geodesia rallye ČR v tomto čísle:

vyvěšeno: 6.listopad 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 11/2001
[Server] [Geodézie] [Různé] [Pošta]