[pošta]             Listopad '96

[Katastr nemovitostí]
Pozemkové problémy v Praze
Problémem Prahy jsou sídliště, kde stavební podniky často nepředaly zaměření nových budov komunikací katastrálnímu úřadu. O využití pozemků ve stabilizované zóně města se často velmi těžce rozhoduje.

[Víme - víte]
Topconová nabídka u Hrdličků
Geodis Brno předváděl 19. 9. 1996 v pražském sídle firmy Hrdlička geodetické přístroje a GPS - časopis str. 10.

FOR ARCH '96 s lasery pro podlahy
Geodetické firmy se zde zaměřili hlavně na propagaci geodetických přístrojů a laserů pro stavebnictví - časopis str. 10.

Zprávy ze společnosti kartografické
Účastníci vyslechli několik referátů, např. o geodetickém zajištění česko-slovenské hranice, o nových technologiích v kartografii, o ZABAGED/1 - časopis na str. 10.

Hovory docenta Mikeše
Novou právní úpravu katastru nemovitostí představil doc. Jiří Mikeš z právnické fakulty UK v Praze - časopis str. 12.

Světoběžníci a nestorovy devadesátiny
Český svaz geodetů a kartografů uspořádal 3. 10. 1996 krátké informační sezení, kde se hlavně hovořilo o fotogrammetrii - časopis str. 12.

Kalibrace dělají Liberečáci
S nabídkou speciální geodezie a kalibrace nádrží se předvedli na výstavě Petrol expo ?96 společnosti Houdek a Geodezie ČS - obě z Liberce

Mezinárodní seminář vojenských topografů Ve Stupavě u Bratislavy (Slovensko) 10. až 11. 9. 1996 proběhl 3. mezinárodní seminář vojenských topografických a geografických služeb z 15 států světa - časopis str. 26.

80. kongres německých zeměměřičů
V Drážďanech se 25. až 27. 9. 1996 uskutečnili již 80. německé geodetické dny společně s výstavou Intergeo ?96 - časopis na str. 26-27.

Anotace knih
    KOHNER, V.: Příručka pro vlastníky nemovitostí. Prospektrum, Praha. 2. vyd., 280 s.
    KUBA, B.- OLIVOVÁ, K.: Katastr nemovitostí po novele. Linde, Praha, 1996, 4. vyd. podle právního stavu k 1. 9. 1996, 288 s. - časopis str. 14.

Komora informuje
výběr ze zápisu 27. zasedání představenstva Komory geodetů a kartografů (30. 9. 1996) - časopis str. 7.

[Kartografie]
NOVÉ MAPY A ATLASY
Pravidelný seriál, který hodnotí něčím zajímavé mapy a atlasy - časopis str. 24.
Super EuroAtlas, 1:750 000, vydal Mairs Geographischer Verlag / Marco Polo, 1996, formát 30 x 39 cm, spirálová vazba, 248 s.
Italien, Die General Karte, 1:200 000, série map, vydal Mairs Geographischer Verlag / Instituto Geografico De Agostini, 1996, formát mapy 98 x 143 cm.
Praha, kapesní atlas, 1:25 000, vydal Nord Service, Opava, 1995, formát 10,5 x 15 cm.

Pražský magistrát pro turisty
Pražský magistrát vydal sérii propagačních materiálů pro návštěvníky města. V samostatných sešitech jsou zpracovány památky, muzea a galerie; doprava; ubytování, a to v šesti jazykových verzích - časopis str. 25.

Jak bylo na knižním veletrhu ve Frankfurtu Nad expozicí map a atlasů na největším knižním veletrhu světa se zamyslela šéfredaktorka Karografie Praha - dr. Eva Klímová - časopis str. 25.

[GPS]
Kam směřuje GPS v geodezii
První shrnutí trendů v GPS technologiích od r. 1993 do dnešních dnů shrnuje příspěvek ing. V. Vejvody a D. Jindry z pražské firmy Geoinvest. Navíc autoři upozorňují na hlavní požadavky na jednoftekvenční a dvoufrekvenční přijímače GPS.

[GIS]
Digitální model terénu 2.5 G (1. část)
Víte, co jsou digitální modely terénu, jaké jsou jejich zdroje a jak se vytvářejí? Odpovědi na tyto otázky a řadu dalších zajímavostí přináší - časopis str. 28-29.

Setkání uživatelů Pointer
V Seči se 7. a 8. 10. 1996 konal 2. ročník setkání uživatelů a.s. POINTER (přes 250 uživatelů programových systémů ATLAS, KOKEŠ a TOPOL) - časopis str. 33.

Intergraph počtvrté Na Homolce
Čtvrté podzimní setkání uživatelů produktů firmy Intergraph proběhlo ve znamení nové série GIS produktů GeoMedia - časopis na str. 33.

Informační systém o území na úřadech státní správy a místní samosprávy
Řada obecních, městských, obvodních a okresních úřadů používá několikastupňový mapový informační systém o území MISYS, který v grafické části používá interakční grafický systém KOKEŠ či jeho prohlížecí verzi VYKUK - časopis na str. 35-36.

[Internet] Internet
Tato pravidelná rubrika přináší informace o Internetu obecně i o zajímavostech s ním souvisících - časopis str. 31.

[Geodezie]Geodezie
Firma SOKKIA představuje novinku ve své nabídce: digitální nivelační přístroje SDL1, SDL2, SDL1S - časopis str. 29.

    [Server]