[pošta]
Jak se žije... v nové budově

Navštívili jsme ing. Nedvídka, ředitele kontroly a dohledu ČÚZK, v jeho nové pracovně a zeptali jsme se na první dojmy a provoz v nové budově.
Ty úplně nejprvnější dojmy z pobytu v nové budově? V prvé řadě musím smeknout před těmi osmi stovkami státních úředníků (většinou žen), které jsem zde po 14 dnů denně potkával až do nočních hodin, většinou v montérkách, teplákách, zpocené a špinavé jak se snaží pro "své" úřady vše včas přestěhovat a uspořádat. Perfektní byl i můj nejbližší "mančaft" přímých podřízených a ocenil jsem i prozíravost své sekretářky, která si při pořizování nového nábytku do mé kanceláře již před několika lety sehnala projektovaný půdorys budované kanceláře v Kobylisích a nábytek se tehdy pořizoval s touto perspektivou. Pasuje nyní perfektně. Projdete-li si i jiné kanceláře různých zdejších úřadů, zjistíte, že někde naleznete i velmi starý nábytek, který se stěhovací službě často rozpadal pod rukama. Tedy žádné hýření statní správy. Ostatně celý vybudovaný komplex budov je hezký, moderní, ale nikoliv honosný, jak jsme zvyklí vídat například u bankovních domů.

A jak je to s provozem v budově?
Neodpustil jsem si trochu osobnější úvod a nyní odpovím na to, co zajímá čtenáře Zeměměřiče. Zjistil jsem si od všech tří KÚ statistiku provozu přepážkové haly za první týden a stručně jsem o ní informoval i v naší internetovské katastrální konferenci: www.zememeric.cz/1+2-99/elkonf.html
Ten první týden provozu jsem každý den osobně trávil asi 2 hodiny v přepážkové hale jako informátor a musím říci, že tolik hezkých slov na účet státní správy jsem ještě v životě neslyšel (nešlo o to, jak nové prostředí vypadá, ale o to, že informace skutečně u všech KÚ "frčely" velmi slušným tempem). Z počítačové statistiky elektronického vyvolávacího systému v přepážkové hale vyplynuly zajímavé údaje.
Za první týden provozu v nové budově zeměměřických a katastrálních úřadů (t.j. za 4 úřední dny pondělí až čtvrtek) bylo v přepážkové hale (t.j. informace z katastru) obslouženo celkem u všech tří KÚ 3 966 klientů (t.j. zhruba 1 000 každý úřední den). Z toho:
Praha – město 2 479 klientů
Praha – východ 668 klientů
Praha – západ 819 klientů

V prvním týdnu nastaly technické problémy u KÚ Praha – město (síť LAN nefungovala v jednom dni cca 35 minut) a u KÚ Praha – západ (síť LAN nefungovala v jednom dni cca 60 minut). Přes tyto výpadky, hlásí statistika automatického vyvolávacího systému v přepážkové hale tyto výsledky:

Do katastrální konference jsem poslal i úřední hodiny, které jsou 4 (!) dny v týdnu a některé telefonní kontakty.

Ano, i ty rádi zveřejníme, ale řekněte, co Vám v poslední době ještě udělalo velkou radost?
Jsou to nové stránky resortu ČÚZK na adrese: http://www.cuzk.cz. Myslím, že nové stránky jsou rozhodně nesrovnatelně lepší a bohatší, než stránky, které měl ČÚZK doposud. Internetovské stránky ČÚZK jsou dnes v osobní redakční péči předsedy resortu. Porovnání minulého a dosavadního obsahu je pochopitelně zcela odvislé od rozdílné úrovně pozornosti, jakou ČÚZK těmto stránkám v minulosti věnoval a dnes věnuje (a to se samozřejmě bude týkat i budoucnosti – zda se z nich nakonec nestane jen obsahová fosilie). Doporučuji je k obecné pozornosti.
Ale život je tak přepestrý, že každá radost je vzápětí zkalena. Večer jsem zveřejnil informaci o veřejném zprovoznění nových internetovských stránek resortu ČÚZK (jsou zatím fyzicky uloženy na serveru VÚGTK) a hned vzápětí kdosi ukradl jeden konec mikrovlnného pojítka spojující VÚGTK s providerem. Výsledkem bylo, že si nikdo nemohl nové stránky prohlédnout a má informace se rázem jevila jako velká blamáž. K této neuvěřitelné smůle mohu dodat jediné, promiňte.

Lumír Nedvídek

Některá telefonní čísla katastrálních úřadů.
Otevírací doby úřadů


Z časopisu Zeměměřič č. 11-99
[Server] Rezort ČÚKZ Katastr nemovitostí Internet [Pošta]