[pošta]
Mezinárodní den GIS

http://atlas.arcdata.cz/arcdata/start.html?all/archiv#gisday

Americké společnosti geografů, "National Geographic Society" a "Association of American Geographers" vyhlásily na první ročník "Den GIS". Akce není omezena pouze na území USA, ale předpokládá se, že tohoto dne využijí ke vzdělávání žáků, studentů a veřejnosti i uživatelé GIS na celém světě.

Den GIS je příležitostí podělit se s naším okolím o zkušenosti s využíváním technologie geografických informačních systémů (GIS). Na celém světě je více než půl milionu uživatelů GIS, kteří s jejich pomocí ovlivňují náš svět. Ačkoliv ne každý člověk má možnost s GIS pracovat, přesto tato technologie více či méně zasahuje do jeho života. A je-li toto pravda dnes, o to více to bude pravda v blízké budoucnosti. Přitom ovšem naše děti, studenti a široká veřejnost mnohdy nevědí, co geografické informační systémy znamenají a jaké možnosti jim nabízejí. U příležitosti tohoto dne organizuje firma ARCDATA přednášky pro studenty vybraných škol. Zamysleme se všichni nad možností přiblížit svému okolí výsledky své práce a ukázat sílu geografických informačních systémů v informační společnosti budoucnosti. Přihlašme se k tomuto dni a zorganizujme výstavu svých prací pro veřejnost nebo navštivte školu, kterou navštěvuje Vaše dítě, a v hodině zeměpisu jim ukažte GIS v praxi.

M yšlenka "GIS Day" přišla z USA, a proto podrobnější informace lze nalézt na internetovských stránkách amerických společností. Chcete-li se o smyslu této akce dozvědět více, navštivte prostřednictvím internetu www.esri.com. Na této stránce se můžete i přihlásit, pokud se rozhodnete, že svému okolí GIS 19. listopadu přiblížíte. Pokud se tak rozhodnete a budete potřebovat podporu, kontaktujte např. firmu ARCDATA.

Zdroj: http://www.arcdata.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 11-99
[Server] GIS [Pošta]