[pošta]
Přečtěte si

Určitě máte vozidlo využívané pro podnikatelské účely. Nemusí jít jen o klasický osobní automobil, ale také o nákladní a speciální vozidla. Nemusíte je vždy jen vlastnit; můžete je mít leasována, pronajata, vypůjčena, užívána ve sdružení. K tomu se vztahují náležitosti daňové, právní, provozní atd. Můžete je provozovat a přitom nabourat, opravit, technicky zhodnotit atd. Z jednoduchého faktu, že "mám vozidlo" se začíná vynořovat celá řada situací, jejichž zvládnutí přináší v praxi problémy. Možná o některých ani nevíte, ale ony existují. Poraďte se s knížkou, která právě vyšla:

AUTOMOBIL V PODNIKÁNI
(Ing. Karel Janoušek)
Autor, pracovník FR v Ostravě, se v knížce zabývá komplexně všemi oblastmi, které s používáním auta (autobusu, traktoru, atd.) v podnikatelské činnosti souvisejí. V úvodní kapitole se v nezbytné míře věnuje kategoriím vozidel (má význam zejména pro daň silniční), evidenci vozidel (kdy začíná užívání vozidla?), závazkovými vztahy při přepravě zejména ve vztahu k daním, povinnostem držitele a provozovatele vozidla (mj. vztahy zaměstnavatel – zaměstnanec), odpovědnosti za škodu při nehodě.
V dalších kapitolách najdete:

V textu jsou pro výše uvedené situace řešeny zejména záležitosti daňové (daň z příjmu, DPH, silniční) a právní (smlouvy na provoz, zaměstnanecké vztahy, povinnosti držitelů vozidel). Knížka je velmi logicky členěna a navzájem provázána odkazy, takže v ní lze rychle a v souvislostech najít potřebné informace. Výklad je doprovázen příklady, schématy (řada z nich dosud nebyla publikována) a tabulkami pro lepší pochopení.

POHLEDÁVKY
Jana Kunešová – Skálová
4. aktualizované a doplněné vydání, 140 str., cena 86 Kč
Problematika pohledávek je stále živá a proto vychází již 4. vydání knížky, která je proti minulému vydání aktualizována s ohledem na:

Dále jsou zcela nově zařazeny kapitoly k problematice faktoringu a forfaitingu.

Zdroj: Sagit InfoNet, (zs)

Redakce Zeměměřiče začala na Web serveru spolupracovat se společností SAGIT, známou například kolekcí ÚZ (úplné znění). Věříme, že tato spolupráce bude pro naše čtenáře prospěšná.
(lp)


Z časopisu Zeměměřič č. 11-99
[Server] Internet [Pošta]