[pošta]
Stalo se ...

Mapa roku 1998

... byla vyhlášena 8. září v Olomouci Kartografickou společností. Mezi nominovanými díly jasně vévodila Kartografie Praha, která si nakonec spolu s Geodisem Brno a IMIP z Prahy odnesla za ortofotoatlas Prahy hlavní cenu – diplom Kartografické společnosti, dárkový balíček "Hanácký trojboj" – tvarůžky, vodka, kyselka a předplatné časopisu Zeměměřič na rok 2000. Příjemná byla i skutečnost, že právě Kartografie Praha, která si konečně urovnala své majetkové poměry, vyslala mladé pracovníky do odborného světa. Jak jsme již dříve informovali (viz Zeměměřič č. 5/99, s.9) Kartografii Praha získala koupením od BVV slovenská banka J+T, která hledala vhodného kupce. Bývalé vedení bylo nahrazeno novým. Části pracovníků byla dána výpověď a s Kartografií vypadala situace velmi nedobře. Počátkem léta zakoupila Kartografii tiskárna Libertas patřící k silnému uskupení kolem vydavatelství školních učebnic Fortuna. S novými majiteli se firma začala ozdravovat nejen finančně, ale i pracovně. Lepší dárek naše kartografie k 65. výročí Kartografie snad ani dostat nemohla. Cena Mapa roku je dostatečnou vizitkou kvality této firmy.

(rp)

Frankfurtský knižní veletrh

Frankfurt, BRD, 13.–18. 10. '99: Vydavatelé z celého světa se sešli na svém svátku – již 51. ročníku knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. Pokusme se alespoň rámcově postihnout prezentaci českých kartografických vydavatelství: Kartografie Praha – tradičně vystavovala spolu s Olympií v pavilonu 5, v části zasvěcené kartografickým dílům. Proti minulým letům byl stánek poněkud nešťastně umístěn za schodištěm spojujícím přízemí a první patro pavilonu. Kartografii byl na společném stánku vymezen relativně malý prostor ve kterém více-méně dominovaly automapy ČR a díla určená pro žáky škol. Žádná převratná novinka pro mezinárodní veřejnost zde nebyla, snad s výjimkou ortofotoatlasu Prahy (společný počin Kartografie, IMIP a Geodis Brno).

SHOCART Zlín se prezentoval hned na dvou místech. V národní expozici ČR v pavilonu 9 a v pavilonu 5. V národní expozici bylo vystaveno 5 titulů – Autoatlas ČR, Autoatlas ČR a SR, obě díla v měřítku 1 : 250 tisícům, orientační plán Prahy a Brna a pro moravské vydavatelství typický titul – Moravské vinařské stezky. To vše spolu s působivým firemním katalogem bylo upoutávkou k návštěvě hlavní expozice. Podle nepřehlédnutelného ruchu, který v této hlavní expozici vládl, to byla upoutávka působivá.

Geodézie ČS, a.s. měla prostorově skromné místo v národní expozici. Využila jej k prezentaci elektronické verze Geobáze, k předvedení autoatlasů ČR v měřítkách 1 : 100 tis., 1 : 200 tis. a 1 : 400 tis., atlasů Prahy v měř. 1 : 10 tis. a 1 : 20 tis., několika titulů turistické řady 1 : 50 tis. a novinky "Školního atlasu České republiky". V katalogu výstavy byl administrativním nedopatřením prezentován i stánek Geodezie Brno, a.s., která se aktivně zúčastnila minulých dvou ročníků. Podle informací od očitých svědků byl dokonce stánek na počátku veletrhu fyzicky postaven (včetně názvu firmy) a poté zlikvidován. Vedení Geodezie Brno se rozhodlo vysláním svých zástupců pro jinou formu účasti protože stánkovou prezentaci nepovažovalo za nezbytnou.

(geb)


Z časopisu Zeměměřič č. 11-99
[Server] Kartografie [Pošta]