[Home Page]   Odečítání darů od základu daní


Dotaz: Od základu daně mohu odečíst dary. Pro jaký účel - je to vymezeno? Mohu odečíst veškeré dary, na které mám doklad, nebo jsou dary pro účel odpočtu nějak omezeny?

Ustanovení zákona o dani z příjmů v § 20 odst. 8 umožňuje právnickým osobám (firmy zapsané v obchodním rejstříku), že mohou při poskytování darů na sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární a charitativní účely v souvislosti se živelní pohromou, odečíst hodnotu daru od základu daně sníženého podle § 34 až do výše 4 % z takto sníženého základu daně. Jedná se však pouze o právnické osoby, které jsou založeny za účelem podnikání. Jinak je možné od základu daně odečíst nejméně 2 % ze základu daně, nebo alespoň 1 000 Kč, nejvýše však 10 % ze základu daně fyzických osob. Dále je možné odečíst za bezpříspěvkové dárcovství krve (za 1 odběr 2 000 Kč) a dále je možné odečíst úroky z úvěrů ze stavebního spoření, nebo hypotečního úvěru na základě potvrzení banky.

Zdroj: Stavební informace 4 - 5/2000


Dary věnované na některé dobročinné účely lze odečíst ze základu daně, jestliže u fyzických osob úhrnná hodnota darů přesáhne 2 % základu daně nebo 1 000 Kč, u právnických částku 2 000 Kč. V úhrnu mohou fyzické osoby odečíst nejvýše 10 % a právnické 2 % ze základu daně (zák. č. 286/92 Sb.). Poskytnutí daru organizace potvrdí k přiložené kopii útržku složenky nebo příkazu k úhradě.    
Zdroj: FOD

    vyvěšeno: 4.12.2000


Z časopisu Zeměměřič č. 12/2000
[Server] [Různé] [Pošta]