[Home Page]
Nivelační přístroje ve známkové tvorbě


     [Na začátek] [O jeden zpět]    [O jeden dál] [Na konec]


    V tomto a následujících dílech našeho seriálu se budeme věnovat různým geodetickým přístrojům a některým významným osobnostem. Toto téma je ve známkové tvorbě poměrně bohatě zastoupeno. První část tohoto seriálu bude věnována nivelaci. Slovní doprovod bude pouze k některým známkám.

Pavol Vasarhelyi (1795 - 1846)

    Rodák ze Spišských Vlach v okrese Spišská Nová Ves - zeměměřič a vodohospodář. Studoval v Prešově a na Institutu Geometricum v Pešti, které ukončil v roce 1816. Působil ve funkci vedoucího Mapovacího ústavu Dunaje. Od roku 1835 jako krajský inspektor plavby. Od roku 1838 člen Uherské akademie věd. Zasloužil se o zmapování a regulaci uherské části Dunaje a Tisy a jako první sjednotil výškopisnou síť Uherska, roku 1843 vypracoval spádovou mapu Uherska. Zemřel v roce 1846 v Budíně, dnešní součásti Budapešti.

Jan Perner (1815 - 1845)

    Jan Perner - významný český technik a železniční odborník. Zúčastnil se výstavby železnic v Rakousko-Uhersku a Rusku. Při otevření železniční trati z Olomouce do Prahy v roce 1845 u Chocně utrpěl těžké zranění, po kterém zemřel. Česká pošta vydala 21. června 1995 sérii známek u příležitosti 150. výročí tratě z Olomouce do Prahy. Na obálce prvního dne (FDC) je kromě známek zobrazen i Jan Perner, nivelační přístroj, nivelační lať, výtyčky a schematický zákres trati.

Peter Kozler (1842 - 1879)

    Slovinský spisovatel německého původu. Celý svůj život zasvětil hájení zájmů Slovinska. Studoval filosofii v Ljublani i v Padově a v letech 1843 až 1846 práva ve Vídni. Po absolutoriu pracoval u soudu ve Vídni a Ljublani, později jako státní úředník. Od počátku studií se zabýval slovinským zeměpisem a národopisem. Když se odhodlal vydat výsledek svých studií v mapě "Zemljevid Slovenske Dežele in pokrajin" byl tisk zakázán (do roku 1861) a on sám obžalován, avšak osvobozen a přeložen do Terstu.

Alexander Albert de la Roche de Serper Pinto (1846 - 1900)

    V letech 1877 - 9 podnikl tento Portugalec pozoruhodný přechod afrického kontinentu z Benguely (v dnešním Zaire) dosud neprozkoumaným územím k východnímu pobřeží k řece Zambezi. Dorazil také k Viktoriiným vodopádům. Prozkoumal Bečuánsko (Botswanu) a přes Pretorii došel na pobřeží. Odtud pokračoval na sever směrem k jezeru Njasa (dnes Malawi). Při svých cestách prováděl měřické práce.

Základní nivelační bod Japonska

    Připomínka na sté založení základního nivelačního bodu Japonska v Miyakezace v Tokiu v roce 1891. Na známce se nachází dříve používaný německý nivelační přístroj a mohyla základního nivelačního bodu. Lokalitu určil Meiji Era. Japonský zeměměřický úřad byl založen roku 1884. První nivelační měření v síti prvního řádu se uskutečnilo v letech 1883 až 1913. Jednotlivé nivelační pořady byly vedeny podél národní silniční sítě a měly délku asi 20 000 km.

Carl Zeiss (1816 - 1888)

    Carl Zeiss - zakladatel světoznámé firmy mechanických, optických a geodetických přístrojů (od roku 1909), založených roku 1848. Přístroje firmy byly a jsou oblíbeny v naší geodetické praxi. S přístroji Zeiss se setkáme i v dalších dílech. (joh)    
(joh)

    vyvěšeno: 4.12.2000

Carl Zeiss Alexander Albert de la Roche de Serper Pinto Základní nivelační bod Japonska Peter Kozler Pavol Vasarhelyi


Z časopisu Zeměměřič č. 12/2000
[Server] [Víme - Víte] [Pošta]