[Home Page]   GeoForum cs 2000


BRNO (25. - 26. 10. 2000): Několik dní po Invexu se ve stejném městě uskutečnilo setkání přátel a uživatelů produktů firmy Intergraph, nazvané Intergraph GeoForum cs 2000. Vložné pro účastníky této dvoudenní akce se blížilo 4 000 Kč, navíc jednolůžkový pokoj v hotelu International Brno, kde se setkání konalo, stál 1 700 Kč. Nemám nic proti cenové politice firmy, přesto mi přijde ostudné, že za cenu vložného byli účastníci GeoFora během celého prvního dopoledne vystaveni reklamním prezentacím obchodních partnerů Intergraphu (Compaq, HP, IBM, Microsoft, Oracle, SGI). Domnívám se, že na takto zaplacená setkání komerční prezentace nepatří, a pokud ano, pak měla proběhnout jinde než na hlavním pódiu.

   Během dvou dnů byly ve dvou sekcích "Státní správa a doprava" a "Inženýrské sítě a komunikace" předvedeny ukázky snad ze všech oblastí, ve kterých Intergraph působí a má své zákazníky. Pro představivost uvedu alespoň dvě. Firma Check IT, a.s. představila svoji aplikaci využití geodat pro účely vyhledání optimální trasy pomocí mobilního telefonu. Navigační systém se jmenuje navIQ a umožňuje vyhledat nejkratší cestu mezi dvěma body a nalezenou trasu zobrazit v podobě textového itineráře. Vyhledávání je experimentálně implementováno na území Prahy 1 a vyzkoušet si jej můžete pomocí mobilu, který podporuje WAP, na wapové adrese wap.checkit.cz/naviq/, případně na emulátoru mobilního telefonu přímo na webu http://www.checkit.cz/naviq/ index.asp. V kombinaci s GPS by to mohla být silná zbraň, obzvlášť až budou displeje telefonů větší a barevné.

    Příspěvek Jiřího Potočného z firmy ESPACE Morava (http://www.espace.cz) se jmenoval Katastr pro nové tisíciletí a byl věnován programu, který vznikl ve spolupráci s VÚGK Bratislava pro účely slovenského KN. Unikátní funkcí aplikace je možnost automatizovaného zapracování GP do DKM. Program byl vytvořen s využitím Intergraph GeoMedia.

    Intergraph by rád GeoForum cs uskutečňoval pravidelně každý rok. Tuto iniciativu vítám. Vyslechnout si novinky nejen ze světa GISů je lepší v klidu konferenčního sálu, než na uspěchaném Invexu; navíc kvalita přednesených příspěvků byla dobrá (multimediálnost samozřejmě nikdy neškodí; a příště bych vynechal v úvodu zmiňované komerční prezentace).    

(bpx)

    vyvěšeno: 4.12.2000


Z časopisu Zeměměřič č. 12/2000
[Server] [Víme - Víte] [Pošta]