Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze

v hlubokém zármutku oznamuje, že dne 28. října 2000

zemřel náhle ve věku 53 let

 

Doc. Ing. Jan Jandourek, CSc.,

zástupce vedoucího katedry geodézie a pozemkových úprav

 

Docent Jan Jandourek působil na stavební fakultě více než 25 let. Byl od samého začátku zaníceným pedagogem, který prosazoval inovaci profilového předmětu geodézie aplikací moderních matematických metod, zejména pak alternativ vyrovnání s využitím teorie lineárních zobrazení.

Svými dlouholetými odbornými schopnostmi a zkušenostmi, které po celý svůj aktivní život neustále ověřoval ve spolupráci s praxí, a především svým lidským přístupem se zapsal do podvědomí mnoha učitelů a studentů, se kterými se za dobu své pedagogické činnosti na naší fakultě setkal.

Bohatá publikační činnost, autorství řady skript z geodézie a aktivní účast na vědeckých konferencích doma i v zahraničí přispěla k domácímu i mezinárodnímu uznání doc. Jandourka hlavně v problematice účelových geodetických sítí. Byl též spoluřešitelem řady vědecko-výzkumných úkolů a v posledních letech též výzkumných záměrů katedry.

Spolupracovníci celé fakulty stavební, zejména pak oboru geodézie a kartografie, upřímně litují jeho předčasného odchodu a budou na osobnost doc. Jandourka vždy s úctou a vděčností vzpomínat.

Poslední rozloučení se zesnulým se bude konat v úterý 7. listopadu 2000 v 9.00 hodin v nové obřadní síni v Praze na Olšanech (stanice metra Želivského).

 

 

Čest jeho památce

Doc.Ing. Ladislav Lamboj,CSc.

Děkan fakulty stavební ČVUT v Praze