[Home Page]    Konference KARTOGRAFIE


Katedra mapování a kartografie ČVUT zřídila konferenci KARTOGRAFIE,
(obdobně jako stávající konference Katastr a GIS-CZ).


WWW stránka konference je na adrese web.fsv.cvut.cz/lists/kartografie ,kde je návod, jak se do konference přihlásit :

zašlete dopis obsahující příkaz      subscribe kartografie Jméno Přímeni
na emailovou adresu                     listserv@fsv.cvut.cz
subjekt zůstává prázdný

Příspěvky se posílají na distribuční adresu konference:

kartografie@fsv.cvut.cz

Věříme, že konference kartografie bude stejně přínosná jako konference katastr a konference gis-cz.
   
10/11/2000
redakce časopisu Zeměměřič


Z časopisu Zeměměřič č. 12/2000
[Server] [Kartografie] [Konference] [Pošta]