[Home Page]   Novela zákona o konkurzu a vyrovnání


Vedení zadlužené firmy musí podat návrh na konkurz, případně na vyrovnání s věřiteli. V případě, kdy je firma předlužená (není schopna dlouhodobě plnit svoje závazky) a vedení firmy návrh na konkurz nepodá, hrozí členům představenstva a dozorčí rady vězení až na tři roky. Soud musí vyhlásit konkurz na návrh představenstva do deseti dnů. Do podniku může být vyslán předběžný správce, aby chránil majetek podniku, až do doby prohlášení konkurzu.    

Zdroj: Stavební informace 4 - 5/2000

    vyvěšeno: 4.12.2000


Z časopisu Zeměměřič č. 12/2000
[Server] [Různé] [Pošta]