[Home Page]   křížovka zeměměřiče


   

Jak je možné, že se po třiceti letech pořádání Geodesia Rallye letos jel již 36. ročník? Protože se dříve... (dokončení v tajence). Vyluštění zašlete do 31. 12. 2000 na adresu redakce. Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který získá odměnu.    

    vyvěšeno: 4.12.2000


Z časopisu Zeměměřič č. 12/2000
[Server] [Různé] [Pošta]