[Home Page]   

Novinky zeměměřické knihovny č. 3 a 4/2000 obsahují:


PRAŽÁK, J.: Informace o zavádění systému řízení kvality v evropských zeměměřických službách; l Hlavní důvody pro zavedení systému řízení kvality ve státních mapovacích službách;

DASSONVILLE, L.: Systém řízení kvality a dokumentace pro geografické informace; l Management kvality, kvalita dat a uživatelé, metadata pro geografické informace;

HAUSSTEINER, K.: Rozvoj a zavádění systémů řízení kvality v BEV;

WIKSTRÖM, H.: Kvalita práce - stálý úkol;


SCHMIDTBAUER, A.: O pozemkové knize ve svobodném státě Sasko;

SIMMONS, G.: Nejrozsáhlejší projekt leteckého měřického snímkování v UK: 80 000 překreslených (orto)snímků pro profesionální a domácí potřebu;

McKAY, R.: Snímání zemského povrchu s vysokým rozlišením: Jak extrahovat, analyzovat a zobrazovat bohatství informací;

GEHRELS, B.: Kombinování map na webu: OpenGIS testovací prostředí webového mapování vysvětleno.
   

NZK v papírové podobě lze objednat na adrese: VÚGTK - ODIS,
250 66 Zdiby 98.
NZK v elektronické podobě naleznete na www.vugtk.cz/nzk

    vyvěšeno: 4.12.2000


Z časopisu Zeměměřič č. 12/2000
[Server] [Různé] [Pošta]