[Home Page]   GIS... Ostrava 2001


    21. - 24. ledna 2001 proběhne v sále nové menzy (areál VŠB-TU Ostrava, tř. 17. listopadu, Ostrava-Poruba) osmý ročník konference s mezinárodní účastí "GIS... Ostrava 2001". Jedná se o již tradiční konferenci, orientovanou především do oblasti technických aplikací GIS. Vedle snahy o výběr zajímavých témat chceme jít cestou zlepšení kvality referátů, k čemuž může napomoci recenzování příspěvků. Bohatý doprovodný program zahrnuje řadu seminářů věnovaných problematice projektování GIS, efektivnosti informačních technologií, geoinformačním technologiím v prostředí WWW, družicovým polohovým systémům, přípravě kartografických výstupů a jiným sledujícím moderním trendům v oblasti geoinformatiky.

Sekretariát konference:
Dagmar Adámková
Tel.: 069/699 44 43
Fax: 069/691 85 89
E-mail: dagmar.adamkova@vsb.cz
www: http://gis.vsb.cz/

Pracovní semináře: Kartografické výstupy z GIS; Projektové řízení a systémové inženýrství; GPS; Projektování GIS; Prostorová data a WWW; Efektivnost informačních systémů; Mobilní GIS.

Referáty: GIS v inženýrských a dopravních sítích a správa technického vybavení; GPS a GIS se zaměřením na mapování a navigaci; DPZ a GIS se zaměřením na technické aplikace; Správa prostorových dat; GIS na WWW; Simulace a modelování v GIS; Geologické aplikace GIS; Obchodní aplikace s využitím GIS; Výzkum v oblasti GIS; Zdroje a pořizování dat; Standardizace.    

    vyvěšeno: 4.12.2000


Z časopisu Zeměměřič č. 12/2000
[Server] [GIS] [Pošta]