[Home Page]   Udělejte si představu o planetě Zemi


    Kdybychom si představili naši planetu jako vesnici o 100 obyvatelích a zachovali přitom existující poměry, vypadalo by to asi takhle:
    Žilo by tam 57 Asiatů, 21 Evropanů a 8 Afričanů. Z toho by bylo 51 žen a 49 mužů. 70 vesničanů by bylo jiné než bělošské rasy, bělochů by bylo 30. I křesťanů by bylo 30, zatímco 70 vesničanů by vyznávalo jiné (anebo žádné) náboženství. Polovina veškerého světového bohatství by byla v rukou pouhých šesti lidí a všech těchto šest lidí by bylo občany Spojených států. 8 lidí by obývalo jen velmi nuzné chatrče nebo by byli bezdomovci. 70 lidí by neumělo číst. Polovina lidí by trpěla podvýživou.
    Jeden z vesničanů by byl na pokraji smrti, jeden by právě přicházel na svět. Jen jeden byl měl univerzitní vzdělání. Nikdo by nevlastnil počítač...
    Zkuste se sami zařadit do těchto zajímavých počtů...    

Zdroj: South China Morning Post, (zs)

    vyvěšeno: 4.12.2000


Z časopisu Zeměměřič č. 12/2000
[Server] [Různé] [Pošta]