[Home Page]            

Prostorový referenční rámec na území ČR

   
- správa a modernizace

P O Z  V Á N K A na seminář , který se koná v Brně, ve čtvrtek dne 1. února 2001 od 9.30 do 15.30 hod,

v prvním patře budovy A, Fakulty stavební, Veveří 95.

Seminář, který navazuje na semináře o využití GPS pořádané v minulých letech, organizuje Ústav geodézie.Tematická náplň byla sestavena ve spolupráci se Zeměměřickým úřadem. Je orientována na současný stav celostátně spravovaných bodových polí v České republice a na problematiku spojenou s jejich modernizací v blízké budoucnosti. Záměrem semináře je projednat hlavní směry a upřesnit problémové okruhy v dalším vývoji a správě prostorového referenčního rámce na území ČR. Na jejich základě má být vedena v následujícím období širší diskuse.

Rámcový program semináře:

8.30 – 9.30 prezentace účastníků

9.30 – zahájení semináře

9.35 – 9.50 úvodní referát

9.50 – 11.00 I. tematický blok: Správa bodových polí

· polohové geodetické základy,

· výškové geodetické základy,

· tíhové geodetické základy,

· podrobná bodová pole.

11.00 – 11.15 přestávka

11.15 – 12.15 II. tematický blok: Databáze a registry bodových polí

· základní polohové bodového pole,

· základní výškové a tíhové bodového pole,

· registry a evidence ostatních bodových polí.

12.15 – 13.15 přestávka na oběd

13.15 – 14.30 III. tematický blok: Správa bodových polí v AČR a v sousedních státech, návrhy na modernizaci správy v ČR

· vojenské referenční systémy v ČR,

· správa bodových polí v sousedních státech,

· návrhy na modernizaci správy referenčního rámce.

14.30 – 15.30 Diskuse a závěr semináře

Vložné ve výši 150 Kč je stanoveno jen v minimální výši nejnutnějších nákladů na organizaci semináře. Současně s  přihláškou je možno objednat oběd v ceně asi do 60 Kč a počet výtisků sborníku, jehož předběžná cena je 150 Kč. Do jednoho měsíce po konání semináře bude vydán a rozeslán sborník referátů. Zájemci o sborník se mohou přihlásit nejpozději na počátku semináře.

Vložné a úhrada za oběd i sborník bude vybírána přímo před zahájením semináře.

 

Za organizační výbor: Prof. Zdeněk Nevosád,

garant semináře

Spojení: Tel.: 05-41147201, 05-41147136

Fax: 05-41147218

E-mail: bures.j@fce.vutbr.cz

    Vyvěšeno: 1.12.2000


Z časopisu Zeměměřič č. 12/2000
[Server] [Geodezie] [Vime - Vite] [GPS] [Pošta]