[Home Page]   Obchodní rejstřík ČR na internetu


Úkol: Zajistit provoz informačních systémů obchodního soudnictví v resortu Ministerstva spravedlnosti ČR. Zpřístupnit Obchodní rejstřík ČR na Internetu.

Řešení: Na každém rejstříkovém soudu je nainstalován systém Sun, na který je připojeno od 20 do 160 uživatelů. V současné době jsou na ministerstvu kromě dvou desítek pracovních stanic a menších serverů i dva výkonné modely Enterprise 450. Platforma Sun s operačním prostředím Solaris se stala základem řešení, které zpřístupnilo databázi Obchodního rejstříku ČR na Internetu. Řešení navrhla společnost Corpus, Sun Autorized Partner, a s využitím původního prostředí SQW a databázového serveru Informix jej realizovala na platformě Sun.

Přínos: Díky výkonu počítačových systémů došlo ke zkrácení odezvy a rapidnímu zrychlení. Zvýšila se úroveň bezpečnosti, zlepšilo se pracovní prostředí, spolehlivost a stabilita systémů. Internetová aplikace Obchodního rejstříku ČR je veřejností intenzivně využívána a statistika dokládá více než 2 miliony přístupů během jednoho měsíce a až 25 tisíc výpisů za jeden den.    

Zdroj: Profil společnosti Sun Microsystems Czech,
www.sun.cz

    vyvěšeno: 4.12.2000


Z časopisu Zeměměřič č. 12/2000
[Server] [Různé] [Pošta]