[Home Page]   Setkání uživatelů v Seči


SEČ (14. - 15. 11. 2000): Již 6. ročník setkání uživatelů produktů a služeb firem ATLAS a GEPRO pořádala a.s. POINTER. První den proběhly 4 hodinové bloky přednášek, workshopy a diskuzní stůl systému MISYS (uživatelé tohoto produktu byli z dosavadních setkání poprvé ve většině) a takřka celých dlouhých 9 hodin přednášející udrželi pozornost svých posluchačů.

    V "atlasáckých" blocích představili J. Přibyl, J. Sláma a J. Vidman produkty Atlasu s novinkami, grafické prostředí KRES, digitální fotogrammetrickou stanici PhoTopol Atlas, profesní aplikace a v poslední době velmi žádané digitální modely měst.

    Vlajkovou lodí Atlasu zůstává grafický systém pro modelování prostorových trojrozměrných ploch ATLAS DMT, který v červnu 2000 dosáhl verze 3.8. Mezi nosné produkty patří i specializovaná verze DMT pro AutoCAD R14, Map, R 2000 - ATLAS Map 3D a ATLAS Profil pro zpracování a vykreslení profilů. Speciálně pro geodety je DMT pro Kokeš - ATLAS VRST. Modul ATLAS však obsahuje i produkty pro geotechniku (GE - Terén), pro výpočty vodovodních sítí (ODULA - MIKE NET), pro výpočet a vizualizaci dynamických povodňových modelů (MIKE 11 Flood Mapping) aj. Velký zájem byl mezi posluchači o grafické prostředí pro aplikaci ATLAS - KRES, které kromě základních grafických operací, má i vlastní aplikační jazyk a příznivý poměr cena/výkon. Může tak konkurovat zahraničním grafickým SW, které často "nabízejí, co uživatel nepotřebuje a nenabízejí, co potřebuje". Školení práce s KRES proběhlo druhý den dopoledne.

    Zákazníky, kterým vrstevnice nic neříkají, jistě přivede v němý úžas digitální fotogrammetrická stanice PhoTopol Atlas, umožňující interaktivní stereoeditaci DMT, vykreslení vrstevnic ve stereomodu a především vizualizaci, kdy lze pomocí prostorových pohledů a přeletů nad územím názorně předvést svá data.

    V gepráckých blocích podal Zd. Hoffmann přehled produktů (a že jich je), Z. Kniežová informovala o GISu MISYS, který již např. umí bez předchozí konverze načítat grafická data DGN, připojit k nim popisnou informaci s možností vyhledávání v ní. Podporuje kromě rastrových formátů RAS, BMP, GIF, JPG, CIT nyní i TIF a MrSid.

    Zajímavý GIS v prostředí internetu/intranetu - MISYS-WEB, který je určen firmám s větším počtem uživatelů, představil R. Vokál. Jedná se vlastně o publikační server, kde běží KOKEŠ/MISYS, a klientské počítače s obyčejným webovským prohlížečem, kdy u klientů neběží žádná nová aplikace (jedná se jen o Java applet). Kromě měření vzdáleností, výpočtu výměr, vykreslování zájmových vrstev (včetně ortofotomapy) a nejrůznějšího vyhledávání atd., je zde možno díky otevřenému programátorskému prostředí vytvářet vlastní moduly. Mezi další výhody tohoto perspektivního řešení z hlediska trendu IT samozřejmě patří správa dat z jednoho místa bez nároku na uživatele.

    Největší rozruch v sále nejspíše vzbudila jedna "obecná" novinka KOKEŠe v. 5, kdy bylo J. Kuzníkem a dalšími předvedeno (pomocí vhodně zvoleného maskování rastrových snímků s přesahy) vykreslení ortofotomapy Prahy se zvýrazněnou komunikační sítí i s popisem z orientačního plánu města. Z předvedených geodetických novinek KOKEŠe v. 5 vyplynulo, že tento SW je plně připraven na pomalu nastupující ISKN.

    Po předvedení GEPLANu pro tvorbu GP, PROLANDu na projektování KPÚ, nového produktu UPLAN pro tvorbu územně plánovací dokumentace, představil sám ředitel GEPRA Zd. Hoffmann automatickou knihu jízd s oceněním Czech Made - LUPUS OF LINE. Jedná se o jakousi "černou skříňku" s malou GPS aparaturou, která s přesností 5 m lokalizuje pohyb vozidla v čase, vyhodnocuje spotřebu a hlídá černé jízdy zaměstnanců. Cena kompletu 15 tisíc korun se uživatelům jistě brzy vrátí.

    Druhý den byl program v sekcích. Souběžně s workshopy Atlasu probíhaly přednášky uživatelů produktů GEPRO (GIS Kladna, MISYS-Web na Pražském hradě, KOKEŠ v geodetické praxi aj.).

    Akce se těší u organizátorů a především uživatelů velké oblibě (není divu, konzultace u počítačů někdy probíhaly až do půlnoci). Již dnes se všichni jistě těší na 7. ročník této akce někdy kolem 17. 11. 2001 zde v Seči.    

(rp)

    vyvěšeno: 4.12.2000


Z časopisu Zeměměřič č. 12/2000
[Server] [Víme - Víte] [Pošta]