[Home Page]   

XXI. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

Národní technické muzeum

ve spolupráci s Klubem přátel NTM

dovoluje si zvát na

 

XXI. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

 

Sympozium se koná

v úterý 28. listopadu 2000 od 9.00 hod

v přednáškové síni

Národního technického muzea

v Praze 7, Kostelní 42

 

Program

 

 

Jan Ratiborský: Česká a slovenská astronomie ve filatelii

Antonín Švejda: Výstava Geodetické přístroje v českých zemích

Pavel Hánek: FIG Working Week Praha 2000

Ladislav Skládal: Stručná historie československé (české) fotogrammetrické společnosti

Eva Semotanová: Mapové archivy a sbírky v České republice

Ivan Kupčík: Quo vadis dějiny kartografie?

 

Přestávka

  

Ludvík Mucha: Vilém Otto Kraupner - poslední majitel Felklova závodu na výrobu glóbů

Dušan Adam: Využití starých map ve viatistice (rekonstrukce vý-voje komunikačního systému ve vybraném území)

Jan Kozák: Nově objevený panoramatický prospekt Prahy z roku 1536

Drahomír Dušátko: Vývoj znázorňování terénního reliéfu v mapové tvorbě

Drahomír Dušátko: Nejstarší mapa amerického kontinentu

Miloš Zárybnický: Hornické mapy

Vlastimil Rybenský: Aktualizace rakousko–uherských vojenských map pro potřeby československé armády po roce 1918

 

Diskuse po každém předneseném příspěvku.

  

Vzhledem k vysokému počtu přihlášených referátů prosíme aktivní účastníky, aby nepřednášeli své příspěvky v plném znění, ale počítali pouze se stručným - maximálně 30minutovým výtahem. Referáty, které budou přínosem k výzkumu dějin geodézie a kartografie, budou otištěny v Rozpravách NTM.

Rozsah do 10 stran rukopisu včetně všech příloh.

Příspěvky včetně resumé se zasílají na disketách (textové editory T602 nebo MS WORD 95, 97) spolu s jedním výtiskem k rukám ing. Antonína Švejdy.

K dodání textu je možné využít e-mailovou adresu: antonin.svejda@ntm.cz

Vzhledem k tomu, že Rozpravy budou nadále zpracovávány digitálně, prosíme autory, aby do obrazových příloh zařadili pouze kvalitní barevné nebo černobílé originální podklady (nikoli xerokopie). Zapůjčený obrazový materiál bude autorům samozřejmě navrácen.

 

Termín dodání příspěvků nejpozději do konce roku 2000.

Rozpravy NTM budou v sešitové podobě nadále vydávány jen v omezeném počtu, další část nákladu bude na CD ROM. Na tomto médiu budou také distribuovány členům sekce geodézie a kartografie a všem dalším zájemcům.

 

    Vyvěšeno: 15.11.2000


Z časopisu Zeměměřič č. 12/2000
[Server] [Geodezie] [Historie] [Kartografie] [Pošta]