[Home Page]

Český Telecom implementuje systém Autodesk MapGuide®

PRAHA (25. 10. 2001): ČESKÝ TELECOM, a.s. podepsal smlouvu na dodávku software Autodesk MapGuide a zahájil projekt implementace celopodnikového řešení pro práci s geoprostorovými informacemi v podnikovém intranetu.

V první etapě projektu je plánováno nasazení systému pro téměř 500 uživatelů, kteří budou s jeho pomocí přistupovat k datům o telekomunikační síti s možností vytváření kresby nových návrhů sítě v prostředí webového prohlížeče. V projektu je využita moderní serverová technologie umožňující ukládání geoprostorových i atributových informací do databáze Oracle s geoprostorovou složkou Oracle Spatial.

Autodesk MapGuider je softwarové řešení umožňující práci s geoprostorovými informacemi v prostředí intranetu, na internetu a na mobilních zařízeních. Výkonná vícevrstvá architektura umožňuje uživatelům snadno a rychle přistupovat k informacím z podnikových relačních i geoprostorových databází současně a rychle implementovat celopodniková řešení integrující data z mnoha zdrojů napříč celou organizací. Uživatelé tak mají možnost rychlého a snadného přístupu k živým výkresům, mapám, technickým schématům a souvisejícím údajům přímo na místě výkonu práce, v terénu. Více informací o Autodesk MapGuide můžete získat na www.mapguide.cz a www.mapguide.com.

(zs)

vyvěšeno: 3.prosinec 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 12/2001
[Server] [Vime - Vite] [Pošta]