[Home Page]

Seminář k 100letému výročí profesora Emila Buchara

PRAHA (6. 11. 2001): Katedra vyšší geodezie Stavební fakulty ČVUT v Praze, Výzkumné centrum dynamiky Země, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (Zdiby), Geografická služba AČR a Český národní komitét geodetický a geofyzikální uspořádaly ve spolupráci na ČVUT vzpomínkový seminář, věnovaný památce prof. RNDr. Emila Buchara, českého astronoma, geodeta a pedagoga. Životní cestu, osobnost a práci prof. Buchara připomenul prof. Kabeláč, náčelník VZÚ plk. ing. Peichl pak Bucharovo mnohaleté působení ve VZÚ. Následoval tematicky zajímavý hypotetický dialog žáka (ing. Baueršíma) a učitele (prof. Buchar) dále odborné referáty

P. Holoty (Variační metody ve fyzikální geodezii) a kolektivu J. Heftyho (Využití cirkumzenitálu na určování tížnicových odchylek v polních podmínkách); Ing. Karský popsal na základě obsahu originálního Bucharova "černého sešitu" vývojové fáze řešení až k určení zploštění Země z amatérských družicových observací prvních UDZ. Po přestávce následovaly referáty o roli prof. Buchara v astrometrii (J. Vondrák), o práci "Tížnicové odchylky a geoid v ČSR" po 50 letech (I. Pešek), úvahy o výpočtech v geodezii (A. Čepek), gravitační pole a družicové metody (J. Kostelecký, J. Klokočník) a o orbitální úloze družicové geodezie (J. Kabeláč).

Přítomni byli zástupci vysokých škol ČR, ČÚZK, SÚZK, TÚ Bratislava, VÚGTK, Geografické služby AČR a také rodinní příslušníci prof. Buchara; z Pardubic přijel ing. Ctirad Beneš, syn astronoma plk.Dr. Beneše, pod kterým Buchar ve VZÚ pracoval.

Ze semináře bude vydán ve spolupráci autorů příspěvků, VÚGTK a VZÚ sborník.

(dd)

vyvěšeno: 3.prosinec 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 12/2001
[Server] [Školství] [Vime - Vite] [Pošta]