[Home Page]

INTERGEO

Kolín nad Rýnem, město, které místní patrioti vydávají za střed té pravé Evropy nejen současné, ale i historické, důstojně hostil ve dnech 19. až 21. září 2001 geodety nejen z Německa a německy mluvících zemí, ale prakticky ze všech zemí světa. Tedy těch, ve kterých už platí délkové a úhlové míry a vzniklo tu povědomí o geodezii, topografii, kartografii, fotogrammetrii, informatice, vlastnických vztazích k nemovitostem, územním plánování a nutnosti zpracování a využívání informací o Zemi atd. Konal se tu totiž odborný veletrh s tradičním a právně chráněným názvem, jemuž se mění pouze číslovka. Letos se tedy jmenoval:

INTERGEO 2001

Autor

vyvěšeno: 28.listopad 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 12/2001
[Server] [Vime - Vite] [Pošta]