[Home Page]

Prohlášení představenstva KGK

Říjnové číslo časopisu Zeměměřič přineslo rozhovor s ing. J. Šímou, CSc., ve kterém se bývalý předseda ČÚZK vyjádřil, že "...hlavní úlohou komory nemá být lobování za státní zakázky pro firmy členů představenstva....". Jedná se o velmi obratnou formulaci, právně zjevně nepostižitelnou, avšak přesto zpochybňující činnost představenstva. Členové představenstva tímto prohlašují, že nikdy žádnou činnost na úkor ostatních členů komory, či ostatních podnikatelských subjektů nevyvíjeli. Představenstvo vždy hájilo zájmy podnikatelské sféry v souladu se zákony a to v obecné rovině s důrazem na zájmy celé soukromé sféry a nikoliv k prospěchu některých jedinců či firem.

V Praze dne 29. 10. 2001

Ing. Jan Fafejta předseda KGK

vyvěšeno: 30.listopad 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 12/2001
[Server] [KGK] [Různé] [Pošta]