[Home Page]

Nelobujeme za státní zakázky pro sebe

Velmi jsem přivítal, že v časopise Zeměměřič č. 10/2001 byl uveřejněn rozhovor s dlouholetým předsedou ČÚZK. Ing. Šíma je mezi zeměměřičskou veřejností pojmem, jak pro svou vědeckou činnost, tak i pro své přátelské jednání. I ve své funkci předsedy ČÚZK nás zeměměřiče dokázal vždy v zahraničí dobře reprezentovat. Měl jsem příležitost s ním několikrát hovořit ve zcela přátelském duchu, vždy jsme si v klidu vyjasnili sporné názory a odcházel jsem od něj s přesvědčením, že stejně jako já má na zřeteli jen prospěch celého našeho oboru. Velmi jsem si cenil i jeho názoru, že resort Komoru ze zákona nutně potřebuje.

Velmi mne však zarmoutila jedna věta z jeho rozhovoru, že totiž "hlavní úlohou komory nemá být lobování za státní zakázky pro firmy členů představenstva....". Je mi z toho opravdu smutno. Vypadá to nyní tak, jako by představenstvo, tedy i já, pracovalo v Komoře (která je nyní bez jakýchkoliv pravomocí) jen proto, že chceme získat výhodné státní zakázky. Je všeobecně známo, že žádné státní zakázky již od r. 1997 nejsou a v nejbližší době nebudou. Kdyby se jednou příjmová část státního rozpočtu zlepšila, stejně by byly státní zakázky přidělovány na základě výběrových řízení.

Proč tedy já osobně pracuji v této Komoře. Vždy mne velmi mrzelo, že zeměměřič byl i za totality nejhůř placeným technickým pracovníkem. Při rozhovorech jsem vždy ing. Šímovi zdůrazňoval, že je potřeba, aby bylo dost práce pro všechny zeměměřiče, aby se nesnižovaly ceny, které mají za následek snížení kvality prováděných prací. I v poslední době jsem poukazoval na podstatně nižší platy zeměměřičů, ve srovnání s ostatními technickými obory. Václav Slaboch si mi jednou stěžoval, že geodeti jsou dnes pouze služkami a měl úplnou pravdu. Dostali jsme se do jakéhosi společensky nižšího postavení a to není dobře. Soukromá sféra dnes nemá nikoho, kdo by jí zastupoval, když Komora nebyla uzákoněna. Není ani žádné oborové sdružení podnikatelů, takové, jaké mají jiné obory. Nikdo nekontroluje špatně a nekvalitně provedené práce.

Je nás ve stávající Komoře velmi málo a za těch několik let jsem poznal, že tam není nikdo proto, aby získal státní zakázky pro svou firmu. Komora nemá širokou členskou základnu již proto, že nemůže pro své členy ničeho dosáhnout.

Velmi mne proto mrzí vyjádření ing. Šímy v rozhovoru pro časopis Zeměměřič. Myslím si, že si to za těch 54 let práce v oboru a pro obor nezasloužím. Rád bych uvěřil tomu, že slova ing. Šímy nebyla tak míněna, jak byla napsána.

Na závěr bych chtěl popřát ing. Šímovi mnoho zdraví do dalších let a mnoho úspěchů v dalších činnostech, protože jsem přesvědčen, že nebude v důchodu zahálet.

19. 10. 2001

Ing. Miroslav Hrdlička

vyvěšeno: listopad 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 12/2001
[Server] [KGK] [Různé] [Pošta]