[Home Page]

Mapy na internetu jsou stále populárnější

Zničující konkurence v "papírových" mapách

Před tím, než se začnu zabývat mapami na internetu, pokusím se načrtnout základní současné trendy v české komerční kartografii. Naposledy jsem o tom psal na stránkách Zeměměřiče (č. 11/97, s. 13 až 14) před čtyřmi roky a před dvěma roky v GaKO (č. 8 - 9/99). Tento obor prošel za poslední dva roky několika významnými změnami.

Došlo k několika majetkovým změnám, které ovlivnily změnu vydavatelské a distribuční strategie některých firem. Nejmarkantněji se změnilo postavení Kartografie Praha (dvakrát změnila majitele, od října 2001 sídlí poprvé v historii na jiné adrese - Praha 1, Ostrovní 30), která opustila kartografické výsluní. To pravděpodobně souvisí také s výraznou změnou distribuční strategie (její bývalý hlavní distributor - GeoMedia je od listopadu 1999 v likvidaci). Geodezie Brno téměř zrušila své kartografické nakladatelství, dnes příležitostné aktivity v oblasti map (výroba, tisk i distribuce) zajišťují pouze tři zaměstnanci. Z Geodézie ČS odešli hlavní tahouni kartografické činnosti, kteří dnes většinou působí v konkurenčních firmách. Navíc Geodézie ČS změnila hlavní distribuční firmu.

V prosinci 1999 vznikla dceřiná společnost největšího evropského vydavatele map, atlasů a průvodců - Mairs Geographischer Verlag, s.r.o. - kterou zákazníci znají hlavně pod obchodními značkami Marco Polo a Baedeker. Výhradním distributorem turistických map Klubu českých turistů (KČT) se stal Freytag & Berndt. Distribuční jedničkou po rozpadu GeoMedie je nyní jihomoravská firma GeoClub, exkluzivní distributor nejaktivnějšího kartografického vydavatele - SHOCart. Ten se téměř před rokem sestěhoval pod jednu střechu - do bývalého motorestu v Zádveřicích u Zlína.

Konkurenční prostředí se za poslední dva roky ještě zostřilo. Dnes lze u nás například koupit již 11 autoatlasů ČR v měřítkách 1 : 150 000 až 1 : 250 000 (beru v úvahu pouze datové základy, ne různé obálky) - Freytag & Berndt 1 : 200 000, Geodezie Brno 1 : 150 000, 1 : 200 000, Geodézie ČS 1 : 200 000, Kartografie Praha 1 : 150 000, 1 : 200 000, Marco Polo 1 : 200 000, SHOCart 1 : 150 000, 1 : 200 000, 1 : 250 000 a Žaket 1 : 240 000). Případný zájemce o koupi se v knihkupectvích, na benzínových pumpách či v super- a hypermarketech může setkat až s padesáti různými autoatlasy v uvedených měřítkách. Trh je výrazně přesycen (často jsou v prodeji neaktuální až 4 roky stará díla), je čím dál obtížnější se prosadit novým i když sebekvalitnějším a nejaktuálnějším produktem. Vydavatelé se proto pokoušejí přilákat zákazníka také nízkými cenami. Plnohodnotný aktuální autoatlas lze dnes koupit již za 99 Kč! Přitom velké distribuční řetězce požadují 45% i vyšší rabat.

Podobná situace (široká nabídka titulů) je ve většině segmentů "papírové kartografie" (plány měst, turistické mapy). Takže ziskovost větší části tištěných map a atlasů je problematická. Z výše uvedených faktů vyplývá, že stav komerční "papírové" kartografie je dlouhodobě neudržitelný. Pro zákazníka je tato situace zatím výhodná, protože si může téměř vždy vybrat z několika srovnatelných produktů za poměrně příznivou cenu.

MAPY NA INTERNETU

Většina map je dnes zpracována digitální technologií. Protože asi 83 % lidských činností se dá umístit na mapě, staly se digitální mapy rychle základem různých informačních systémů. Několik firem na tom dokonce založilo svou existenci. Před několika lety byly v módě různé multimediální atlasy či vyhledávací systémy. Dnes je jedinou podmínkou, jak získat informace pomocí digitálních map, připojení k internetu. Různě kvalitních map celé ČR, regionů nebo plánů měst najdete na internetu dost. Nejucelenější vyhledávací systémy v ČR založené na mapách dnes (15. října 2001) nabízí čtyři internetové portály (servery - řazeny abecedně): www.atlas.cz, www.quick.cz, www.seznam.cz a www.tiscali.cz (dřive www.worldonline.cz).

Primát v této oblasti má portál Seznam. Tomu odpovídá ne příliš atraktivní vzhled některých map (Praha, ČR, SR) a málo přehledný způsob vyhledávání. Server Atlas před rokem změnil dodavatele dat, má nejširší nabídku měst ČR i vyhledávaných informací. Letos na jaře se mapy objevily na portálu Quick a po prázdninách na Tiscali. Že je o vyhledávací (prozatím bezplatné) služby velký zájem, svědčí údaje o návštěvnosti za měsíc květen 2001: nejnavštěvovanější mapový server Atlas zaznamenal 5,2 milionu stažených stránek (kliknutí) a 169 tisíc UIP (jedinečných adres), Seznam asi dvoutřetinové množství. Mapy v době psaní tohoto příspěvku nebyly pouze na dvou portálech: www.centrum.cz a www.redbox.cz . V tabulce je krátké srovnání existujících on-line mapových serverů.

portál www.atlas.cz www.quick.cz www.seznam.cz www.tiscali.cz
dodavatel řešení mapy: CEDA,GŠ AČR, ČÚZK, sw: MultiMedia, Computer mapy, sw: Geodézie ČS mapy, sw: PJsoft (ČR, SR, Praha), P.F.Art (ostatní krajská města) mapy, sw: PLANstudio
OBSAH:
mapa ČR ano ano ano ano
(pouze přehledná 1:500 000, podrobná se připravuje)
krajská města ČR 12 13 13 1 (pouze Praha)
ostatní města ČR 113 92 ne ne
vyhledávání ulice, sídla, a dalších 20 druhů objektů ulice, sídla a až 28 dalších druhů objektů ulice, sídla a až 23 dalších druhů objektů ulice, sídla a až 20 dalších druhů objektů
jazyky čeština, angličtina čeština čeština čeština
zajímavosti vyhledávání vzdáleností, a turist. zajímavostí, vyhledávání nejbližších služeb atd., textové info + foto, topografické mapy vyhledávání firem mapa Slovenska, vyhledávání nejbližších vybraných druhů služeb vyhledávání nejbližších památek, kulturních objektů, turistických zajímavostí, textové info + foto, cykloturistika
poznámka zatím nejkomplexnější, výsledky vyhledávání jsou občas nepřehledné chybí textové informace, mapy v lepší kvalitě se dlouho stahují chybí okresní města, výsledky vyhledávání jsou nepřehledné, chudá grafika málo map, nejpříjemnější ovládání,zaměření hlavně na cestovní ruch

pozn.:Redakce obdržela příspěvek v říjnu 2001.

Jiří Kanis

vyvěšeno: 3.prosinec 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 12/2001
[Server] [Kartografie] [Internet] [Pošta]