[Home Page]

Geodetické sítě 2001

PODBANSKÉ (29. - 31. 10. 2001): V krásném prostředí Vysokých Tater uspořádala pobočka Slovenské společnosti geodetů a kartografů GKÚ Bratislava již tradiční mezinárodní seminář "Geodetické siete 2001." Účast slovenských, polských a českých geodetů z realizační, vědecko-pedagogické a vojenské oblasti byla velmi reprezentativní; obsah přednášek byl velmi aktuální a zajímavý. Byly předneseny informace o stavu, koncepcích a perspektivách rozvoje geodetických polohových, výškových i tíhových základů; o úloze permanentních stanic GPS při výstavbě geodetického geocentrického systému, o funkci a dosažených výsledcích v oblasti geodynamiky a jejich vztahu ke geodetickým základům, o řešení transformačních vztahů mezi systémy, o realizaci systému WGS 84 verse G873 pro potřeby AČR, o možnostech zpřesňování geodetických systémů a definici, zpřesňování světového výškového systému a geoidu/kvazigeoidu včetně přehledu mezinárodních geodetických aktivit v rámci EUREF a ve Středoevropské iniciativě (CERGOP, CEGRN). Zástupci Bentley ČR informovali o produktech a možnostech využití produktů této firmy. Maďarský delegát informoval o metodice využití GPS při slovensko-maďarských hraničních pracích.

Organizace konference byla vynikající a prostředí velmi přátelské; každý delegát obdržel předem připravený sborník a CD s referáty.

(dd)

vyvěšeno: 3.prosinec 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 12/2001
[Server] [Vime - Vite] [Pošta]