[Home Page]

Soutěž

 1. Kolik států je v současné době členy NATO?
  1. 17
  2. 18
  3. 19
 2. Kdy bylo NATO založeno?
  1. 1949
  2. 1950
  3. 1955

Vylosovaný výherce obdrží topografickou mapu a letecký snímek lokality dle vlastního výběru!

Správná odpovědi z minulého čísla byla A). Vylosovaným výhercem se stala Jitka Pitterová z Ohrobce. Gratulujeme!

Odpovědi zašlete do 10.ledna do redakce.

(red)

vyvěšeno: 3.prosince 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 11/2001
[Server] [Geodezie] [Historie] [Pošta]