[Home Page]

50 let SPŠZ

PRAHA (21. 9. 2001): Datum 1. září 1951 - datum z minulého století i tisíciletí představuje vznik samostatné Střední průmyslové školy zeměměřické v Praze, která přetrvala dodnes.

Ředitel školy ing. Jaroslav Růžek připravil se svým kolektivem důstojné oslavy 50. výročí založení školy na 21. 9. 2001. Pozval absolventy školy, zástupce resortu ČÚZK, odborných vysokých škol, zástupce mnoha středních škol, magistrátu Prahy 9, zástupce podnikatelských subjektů a sponzory.

Dnešní sídlo školy v Praze 9, Pod Táborem čp. 300 není těžké najít. Cesta je kvalitně označena hustě stabilizovanou měřickou sítí a nivelačními značkami a překvapivě vede do pěkně zadaptované budovy uprostřed parku.

Interiér budovy sice působí školsky, ale příjemně, čistě a kulturně. Detailně se má škola i čím pochlubit. Vybavení je na vysoké úrovni. Nechybí speciálně vybavená učebna pro výuku jazyků, audiovizuální přístroje, videopřehrávače. Rovněž výpočetní technika představuje současnou technickou úroveň, nechybí počítače, notebooky, plottery, tiskárny, kopírky, scannery. Při výuce jsou též využívány geodetické programy běžné v praxi. Ve škole jsou dobře vybaveny kabinety, zasedací místnosti a posilovny.

Po prohlídce budovy proběhla oficiální část oslav v jídelně školy za přítomnosti pedagogického sboru, pozvaných hostů a přátel školy. Samozřejmě nechyběl slavnostní přípitek a pohoštění za účasti předsedy ČÚZK ing. Jiřího Šímy CSc. Přátelské posezení zejména absolventů školy pokračovalo ve společenském sále SOU stavební na Jarově.

Ráda jsem se zúčastnila milého setkání zejména s optimisticky laděnými tvářemi studentů v roli pořadatelů oslav, kteří, věřím, po dokončení vyššího vzdělání a po absolvování nezbytně lákavé praxe v terénu, najdou cestu i do státních úřadů, kde budou mít určitě vždy dveře otevřené.

Škole si dovoluji popřát "jen tak dál".

Ing. Květa Stamenovová
Katastrální úřad Praha-západ

P.S.: Pokračování oslav bude probíhat na Maturitním plese - 20.ledna 2002 v Národním domě na Smíchově, nezapomeňte.

Pozn.red.: něco smutnějšího

vyvěšeno: 3.prosinec 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 12/2001
[Server] [Vime - Vite] [Pošta]