[Home Page]

Informace geodetickým firmám a živnostníkům

Dne 23.10.2001 se sešel přípravný výbor pro vznik "Svazu podnikatelů v zeměměřictví" ve složení Ing. Jan Fafejta, Ing. Miroslav Hrdlička, Ing. Robert Paul, Ing. Karel Vach
   Odůvodnění:
   Současný trh geodetických prací vykazuje velmi kritickou situaci. Mimo výrazného snížení poptávky po pracích a objektivních okolnostech způsobených celkovým společenským klima je postavení geodetů velmi nedobré. Analyzovat přesně tuto situaci nebude jednoduché, nicméně je zřejmé, že za současnou neutěšenou pozici ve společnosti mohou i samotní zeměměřiči, resp. představitelé zeměměřických firem i drobní živnostníci především svojí výraznou pasivitou a nechutí hájit společné a oprávněné zájmy podnikatelských subjektů, vzájemnou nevraživostí a snahou získat zakázky za jakoukoliv cenu. Uvedené okolnosti způsobují, že postavení zeměměřičů nemá odpovídající společenské ani finanční ohodnocení.
   Jako reakce na aktivity Ing. M.Hrdličky byl sezván přípravný výbor pro vznik "Svazu podnikatelů v zeměměřictví" s cílem založení jmenovaného Svazu podle zákona č.509/1991 Sb. Tj. na základě dobrovolného členství založit sdružení, které by mělo za hlavní cíle následující:
- hájení zájmů podnikatelských subjektů působících v zeměměřictví,
- rozvoj a podpora soukromého podnikání,
- zastupování soukromé sféry ve vztahu ke státní správě a spolupráce se samosprávou (obcemi),
- prosazování zájmů zeměměřických firem při jednání s centrálními orgány, vládou, parlamentem, ministerstvy, v radě hospodářské a sociální dohody,
- ledovat vývoj cen na trhu zeměměřických prací a dohlížet na etiku hospodářské soutěže,
- spolupracovat s ostatními podnikatelskými svazy,
- spolupracovat s ostatními zájmovými sdruženími působícími v oboru zeměměřictví.
  
   Prosíme zájemce o účast ve svazu, aby do konce roku 2001 písemně kontaktovali přípravný výbor na adrese:
EuroGV, Ing. Karel Vach, Petržílkova 2266, 158 00 Praha 5, tel.: 02-5161 5987, mob.t.:0608-982026, e-mail: eurogv@ecc.cz nebo
Ing. Miroslav Hrdlička, Za Lužinami 1084/33, 155 00 Praha 5, tel.:02-6521822-6, 0602-257353, e-mail: miroslav.hrdlicka@hrdlicka.cz
  
   Další postup:
- začátkem ledna budou obeslány firmy a živnostníci (kteří vyslovili předběžný souhlas ke své účasti ve svazu) s návrhem stanov k připomínkování a k závaznému potvrzení své účasti ve svazu,
- začátkem února bude svolána ustavující schůze "Svazu podnikatelů v zeměměřictví".
  
  

Za přípravný výbor pro vznik "Svazu podnikatelů v zeměměřictví".
   Ing. Karel Vach

redakce obdržela a vyvěsila 9. 11. 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 12/2001
[Server] [Geodezie] [Různé] [Pošta]