[Home Page]

XXII. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODEZIE A KARTOGRAFIE

Národní technické muzeum ve spolupráci s Klubem přátel NTM dovoluje si zvát na
XXII. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODEZIE A KARTOGRAFIE

 Sympozium se koná ve středu 5. prosince 2001 v 9 hodin

v přednáškové síni Národního technického muzea v Praze 7, Kostelní 42

 

Program

Drahomír Dušátko:

Vývoj znázorňování terénního reliéfu v mapové tvorbě

Eva Semotanová

Kdy zmizel ze starých map rybník Blato na Poděbradsku?

Ludvík Mucha:

“ MPS” glóby

Zdeněk Kučera:

Vischerova mapa Moravy (1692)

Milan V. Drápela:

Nejstarší vydání Komenského mapy Moravy

Ivan Kupčík:

Atlas abreviado de Bohemia (1757) Thomase Lopeze z Univerzitní knihovny v Salamance

Viliam Vatrt:

Připomínka 50. výročí založení VTOPÚ v Dobrušce

Přestávka

Jan Koubek:

František Fiala, zakladatel geodetické skupiny Technického muzea

Pavel Hánek:

Dánská trigonometrická síť Tychona Brahe

Karel Brenner, Jan T. Kozák:

Kamčatka jako nástupiště geografických a geofyzikálních objevů v severním Pacifiku

Jan Ratiborský:

Vklad Arabů k astronomii a geodézii

Petr Skála:

Zeměměřictví v textech populární hudby

Vladimír Kupka:

Územní uspořádání pevností v dnešní ČR

 

*************************

Diskuse po každém předneseném příspěvku

Vzhledem k vysokému počtu přihlášených referátů prosíme aktivní účastníky, aby nepřednášeli své příspěvky v plném znění, ale počítali pouze se stručným - maximálně dvacetiminutovým výtahem. Referáty, které budou přínosem k výzkumu dějin geodézie a kartografie, budou otištěny v Rozpravách NTM.

Rozsah do 10 stran rukopisu včetně všech příloh.

Příspěvky včetně resumé se zasílají na disketách (textové editory T602 nebo MS WORD 95, 97) spolu s jedním výtiskem k rukám Ing. Antonína Švejdy.

K dodání textu je možné využít e-mailovou adresu: antonin.svejda@ntm.cz

Vzhledem k tomu, že Rozpravy budou nadále zpracovávány digitálně, prosíme autory, aby do obrazových příloh zařadili pouze kvalitní barevné nebo černobílé originální podklady (nikoli xerokopie). Zapůjčený obrazový materiál bude autorům samozřejmě navrácen.

Termín dodání příspěvků nejpozději do konce roku 2001.

Rozpravy NTM budou v sešitové podobě nadále vydávány jen v omezeném počtu. Digitální verzi Rozprav lze zakoupit na nosiči CD ROM (cena 150 Kč), bližší informace a objednávky CD ROM na e-mailové adrese: jitka.zamrzlova@ntm.cz

Poznámka: Pokud budete cokoliv promítat, uveďte předem techniku, kterou budete potřebovat.

Autor

vyvěšeno: 21. listopadu 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 12/2001
[Server] [Historie] [Z dějin G+K] [Vime - Vite] [Pošta]