[Home Page]

ZPRAVODAJ ČUZK

OBSAH:

 1. - NORMATIVNÍ ČÁST:
  1. Opatření předsedy ČÚZK ze dne 16. 5. 2001 č.j. 1769/2001-22, kterým se stanovují správci státních mapových děl.
  2. Pokyny č. 27 ČÚZK ze dne 10. 5. 2001 č.j. 1018/2001-23 o postupu při sjednocování údajů zapsaných o právnických osobách a organizačních složkách státu v KN.
  3. Pravidla ČÚZK ze dne 21. 5. 2001 č.j. 1698/2001-22 pro poskytování údajů o bodech základních bodových polí, pro poskytování a užití státních mapových děl a údajů z dokumentačních fondů jejich tvorby a pro poskytování dalších výsledků zeměměřických činností, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6. 9. 2001 č.j. 4796/2001-22.
  4. Dodatek č. 1 ze dne 19. 9. 2001 č.j. 4573/2001-23, kterým se mění Pokyny č. 23 ČÚZK ze dne 2. 12. 1999 č.j. 5696/1999-23, k realizaci zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, v KN.

 2. - OZNAMOVACÍ ČÁST:
  1. Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.
  2. Prostory podle § 86 vyhlášky ČÚZK č. 190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  3. Změny v Seznamu závazných tiskopisů.
  4. Seznam závazných tiskopisů.
  5. Jmenování nových členů Názvoslovné komise ČÚZK.
  6. Změna ve funkci ředitele KÚ v Mělníku (ing. L. Klučka), ve Vsetíně (ing. O. Palatá) a v Třebíči (ing. M. Boudný).
  7. Oznámení o vydání Návodu pro správu a vedení KN.
  8. Doplňky a změny v Přehledu organizačního uspořádání resortu ČÚZK podle stavu ke dni 20. 2. 2000.

Vydává ČÚZK. Zpravodaj ČÚZK lze objednat v prodejně map, P. O. Box 24, Pod sídlištěm 9/1800, 182 12 Praha 8. Roční předplatné v roce 2001 činí 160 Kč. Zpravodaj je též dostupný v PDF formátu na www.cuzk.cz, případně z Webu Zeměměřiče pod ikonou

vyvěšeno: 3.prosinec 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 12/2001
[Server] [rezort ČÚZK] [Pošta]