[pošta]             Geodetické dny v Brně

Na 33. mezinárodních geodetických informačních dnech v Brně (4.- 5. 11. 1996) zazněl zajímavý referát P. van der Molena (Nizozemsko), v kterém shrnul požadavky na katastr a pozemkové evidence v evropských státech takto:
- dostupnost co nejúplnějších informací o právním stavu pozemků,
- aktuálnost informací o pozemcích,
- snadný přístup k těmto informacím,
- levná aktualizace a poskytování dat.
Předseda ČÚZK - J. Šíma - zhodnotil současný stav a načrtl předpokládaný vývoj KN v ČR, zvlášť se zaměřil na často diskutovaný projekt nového ISKN.

[Server]     [obor]     Z časopisu Zeměměřič č. 12/96