[pošta]             Odcizené hraniční kameny

Nedávno byly v okrese Jeseník zcizeny historické kameny, vyznačující trojmezí tří feudálních panství. Vytyčování feudálních hranic započalo v r. 1669 a tento letopočet byl vyryt na dvou z trojice zmizelých kamenů. Každý z majitelů vymezeného území své hraničníky vybavil erbem či jiným označením. Kameny byly od sebe vzdáleny v závislosti na členitosti terénu několik desítek až stovek metrů. Zmizelé kameny byly vysoké přibližně 1,6 m a po zasazení do země dosahovaly k pasu dospělého člověka. Hraničníky byly krásnými ukázkami kamenické práce, a tak jejich cena spočívá nejen ve vysoké estetické a historické hodnotě, ale především v tom, že v přirozeném prostředí vypovídaly o svém účelu, což nemůže nahradit jejich vystavení například v muzeu (převzato z novin Moravský den, 8. 11. 1996).

[Server]     [Víme - víte]     Z časopisu Zeměměřič č. 12/96