[pošta]             Zeměměřické rekordy a zajímavosti (poprvé)

    Nejstarší mapou Čech je Klaudyánova mapa z r. 1518 v měřítku asi 1:637 000 o rozměrech 1 260 x 640 mm. Autorem je český bratr Mikuláš Klaudyán, knihtiskař z Mladé Boleslavi. Mapa byla vyryta nejprve do dřeva. Dochoval se jediný původní otisk, ručně kolorovaný a nalepený na hrubé plátno. Je uložen v Litoměřicích. Obsahově je mapa rozdělena na dvě části. Větší, horní část, zachycuje erby jednotlivých zemí, rodů a významných českých měst. Vlastní mapovou kresbu orientovanou k jihu najdete v dolní části tisku. Mapa obsahuje 280 značek a pomístních názvů (města, hrady, kláštery) včetně jejich rozlišení dle víry. Klaudyánova mapa je cenné historické umělecké dílo (další rekordy - Zeměměřič 12/96, s. 29).

[Server]     [Víme - víte]     Z časopisu Zeměměřič č. 12/96